Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85811
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Sultan, Sultan;Rofiuddin, Ahmad;Nurhadi, Nurhadi;Tri Priyatni, Endah
Title: Development of mass media text-based instructional materials to improve critical reading skills of university students
Other Title: Mokymo priemonių kūrimas remiantis žiniasklaidos tekstais siekiant pagerinti studentų kritinio skaitymo įgūdžius
Is part of: Pedagogika, 2018, t. 131, nr. 3, p. 26-47
Date: 2018
Keywords: Instructional materials;Critical reading;Critical thinking;Language skills;Mokymo priemonės;Kritinis skaitymas;Kritinis mąstymas;Kalbos įgūdžiai
Abstract: Critical thinking competency is one of the requirements for university graduates to succeed. Critical reading skills learning can accommodate the development of the critical thinking competency. Therefore, this study was designed to develop instructional materials for the students to learn the skills. The present study was carried out following some steps of research and development study that includes a preliminary study, the development of product prototype, tryout, and the effectiveness test. This study involved 82 pre-service Indonesian teachers studying at Universitas Negeri Makassar, Indonesia. Data was collected through a questionnaire, an experts’ validation sheet, and a test on critical reading skills. The results of the study indicated that instructional materials developed with a complete and integrated structure, involving the activity of conceptualizing, modeling, and practicing are effective in improving students’ critical reading skills. The characteristics of mass media texts are highly appropriate for habituating students to evaluate, respond to, and reflect on information critically. The instructional materials developed in this study can be used by the university students in learning and support the development of students’ 21st-century learning competency.
Kritinio skaitymo įgūdžiai yra svarbūs ir reikalingi universitetų studentams mokantis ir sprendžiant įvairias problemas, kylančias šioje konkurencinėje epochoje. Kritinis skaitymas yra procesas, kurio metu universiteto studentai yra rengiami sėkmingai dirbti ne tik auditorijoje, bet ir realiame pasaulyje (Kadiras, Subkis, Džamalas ir Ismail, 2014). Vis dėlto tyrimų rezultatai parodė, kad studentų kritinio skaitymo kompetencijos ugdymo metu kyla daug problemų: 1) vis dar menki studentų kritinio mąstymo įgūdžiai, 2) mokymosi proceso trūkumai neleidžia išugdyti skaitytojo kritinio mąstymo, 3) studentų nepasitikėjimas savo kritinio skaitymo įgūdžiais ir 4) studentų nesugebėjimas identifikuoti netiesiogiai išreikštą teksto mintį. Todėl studentų kritinio skaitymo įgūdžių ugdymas universitete turėtų būti prioritetas. Šio tyrimo tikslas – remiantis žiniasklaidos tekstais, sukurti kritinio skaitymo ugdymui skirtas mokymo priemones. Šis tyrimas remiasi tyrimo ir plėtros (angl. research and development) strategija, kurią sudaro keturios pagrindinės veiklos rūšys: 1) žvalgomojo tyrimo atlikimas, 2) produkto sukūrimas, 3) tyrimo vykdymas ir 4) produkto veiksmingumo patikrinimas. Produktą patikrino ir patvirtino trys ekspertai ir vienas specialistas praktikas. Siekiant įvertinti sukurtų mokymo priemonių veiksmingumą gerinant studentų kritinio skaitymo pasiekimus, buvo atliktas eksperimentas su viena tiriamųjų grupe prieš ir po vykdomo diagnostinio tyrimo. Tyrime dalyvavo 82 studentai iš Makassar valstybinio universiteto Indonezijos kalbų katedros. Tyrimo rezultatai parodė, kad sukurtos mokomosios medžiagos taikymas turėjo didelį poveikį mokymuisi ir buvo veiksmingas studentų kritinių skaitymo įgūdžių tobulinimui, be to, studentų reakcija į priemones buvo teigiama. Taikomi šeši kritinio skaitymo įgūdžių ugdymo lygiai buvo išskirtinis šio kritinio skaitymo įgūdžių ugdymo tyrimo bruožas. Mokomoji medžiaga buvo integruota į ugdymo procesą ir apėmė konceptualizavimo, modeliavimo ir praktikos veiklas. Tyrimo rezultatai rodo, kad žiniasklaidos tekstai yra labai svarbūs besimokančiųjų kritinio skaitymo įgūdžių ugdymui, nes juose yra argumentavimo, įtikinėjimo, propagandos ir rašytojo minties elementų, kurių identifikavimas gali įpratinti studentus reaguoti ir kritiškai vertinti informaciją. Mokymo medžiaga, sukurta šiam tyrimui, gali būti naudojama studentams mokantis kritinio skaitymo.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/p.2018.32
https://hdl.handle.net/20.500.12259/85811
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2018 t. 131, nr. 3

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

382
checked on Jan 15, 2021

Download(s)

300
checked on Jan 15, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.