Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85642
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Gužys, Saulius
Title: Skirtingo intensyvumo žemdirbystės sistemų įtaka azoto išplovimui drenažu
Other Title: Influence of different intensity cropping systems on nitrogen leaching by drainage
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 41(61)(2012)
Extent: p. 46-56
Date: 2012
Keywords: Azotas;Balansas;Derlius;Išplovimas;Koncentracija;Žemdirbystės sistemos;Cropping systems;Nitrogen;Yield;Concentration;Leaching;Balance
Abstract: Tyrimai atlikti ASU žemėje, Juodkiškio kaime, karbonatingame giliau glėjiškame priesmėlyje, rudžemyje (RDg-K2). Tyrimų pagrindas - 3 variantų lauko bandymas. I variantas - taikyta organinė žemdirbystės sistema, tręšta mėšlu, nenaudotos mineralinės trąšos ir pesticidai. II variantas - organinė-mineralinė žemdirbystės sistema, tręšta mėšlu ir mineralinėmis trąšomis, naudoti pesticidai. III variantas - mineralinė žemdirbystės sistema, naudotos mineralinės trąšos ir pesticidai. Tyrimų tikslas - įvertinti azoto apykaitą agroekosistemoje taikant skirtingo intensyvumo žemdirbystės sistemas. Mažiausias mineralinis dirvožemio azotingumas ir mažiausias lauko augalų derlingumas buvo taikant organinę žemdirbystės sistemą. Žemdirbystės intensyvumas turėjo nemažai įtakos auginamų augalų pagrindinės produkcijos cheminei sudėčiai. Mažiausia N koncentracija augaluose daugeliu atvejų gauta taikant organinę žemdirbystės sistemą. Daugiausia bendrojo N paimta iš lauko su augaline produkcija taikant organinę-mineralinę žemdirbystės sistemą, o didžiausias drenažo nuotėkis buvo taikant organinę žemdirbystės sistemą. Mažiausia azoto junginių koncentracija drenažo vandenyje gauta organinės žemdirbystės sąlygomis. Taikant organinę-mineralinę ir mineralinę žemdirbystės sistemas ji padidėja 4-18 %. Didžiausias azoto junginių išplovimas drenažu nustatytas organinės žemdirbystės sąlygomis. Taikant produktyvesnes žemdirbystės sistemas azoto junginių išplovimas sumažėja. Azoto junginių koncentracija vandenyje ir išplovimas drenažu iš esmės buvo nulemtas dirvožemio mineralinio azotingumo, agroekosistemos tręšimo azoto trąšomis, jos produktyvumo ir drenažo nuotėkio. Kumuliacinis azoto balansas visais atvejais buvo neigiamas. Mažiausias jo deficitas buvo organinės žemdirbystės sąlygomis
The investigations were carried out in the land plots of WRM institute, ASU, on the Endocalcari Endohypogleyic Cambisol (CMg-nw- can). The experiment was based on 3 variants (3 drainage systems) field trial. Every variant characterized the individual cropping system with typical complex of agricultural means. Organic cropping system was applied in variant I (manure, no mineral fertilizers). Variant II was organic mineral cropping system (manure, mineral fertilizers and pesticides). Variant III was mineral cropping system (mineral fertilizers and pesticides, no manure). The objective of investigations was to estimate nitrogen cycles under the influence of the cropping systems differing in intensity. The lowest soil mineral nitrogen content and field crop productivity were in the conditions of organic cropping system. Cropping intensity influenced chemical composition of crop production. In many cases the lowest nitrogen concentration in plants was received in the conditions of organic cropping system. The highest nitrogen removal with plant production was in organic-mineral cropping system, while the highest drainage runoff was in the organic cropping system. The lowest nitrogen concentration in drainage water was received in organic cropping system. In the conditions of organic-mineral and mineral cropping systems, this concentration increased by 4-18%. Nitrogen concentration in drainage water was determined by nitrogen fertilization of agroecosystems, productivity of field crops, amount of mineral nitrogen in soil and drainage runoff. The highest leaching of nitrogen was determined in organic cropping system. Application of productive cropping systems reduced the nitrogen leaching by drainage. The leaching of nitrogen by drainage water was determined by nitrogen fertilization of agroecosystems, productivity of field crops and drainage runoff. Cumulative nitrogen balance in all cases was negative.[...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85642
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.62 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

41
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.