Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85641
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Pekarskas, Juozas;Raškauskienė, Anželika;Gavenauskas, Algirdas;Demikis, Tomas
Title: Ekologinės žemdirbystės sistema Lietuvoje: sertifikavimas, vadyba, plėtra ir perspektyvos
Is part of: Vadyba : mokslo tiriamieji darbai. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla., Nr. 2(21)(2012
Extent: p. 103-112
Date: 2012
Keywords: Ekologinis ūkininkavimas;Serifikavimo sistema;Ženklinimas;Plėtra;Perspektyvos;Organic farming;Certification system;Labelling;Development;Prospects
Abstract: Straipsnyje analizuojama dabartinė ekologines gamybos būklė ir jos sertifikavimo sistema Lietuvoje. Lietuvoje yra viena sertifikacijos įstaiga VšĮ „Ekoagros",kuri įkurta 1997 m. kovo 14 d.,o jos steigėjais yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir sveikatos apsaugos ministerijos. Iki tol ūkių sertifikavimą vykdė Lietuvos ekologinės žemdirbystes bendrija „Gaja". Nuo 2005 m. „Ekoagros" yra akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro prie LR aplinkos ministerijos, o 2010 m. ji perakiedituota ir išplėsta akreditavimo sritis penkerių metų laikotarpiui. Šiuo metu VšĮ „Ekoagros" dirba ekologinės augalininkystės, gyvulininkystės, bitininkystės, žuvininkystės, laukinės augalijos rinkimo, maisto produktų sertifikavimo ir pagalbinių medžiagų, skirtų ekologinei gamybai, patvirtinimo srityse. Yra patvirtintos atskirų sričių sertifikavimo sistemos, kurių griežtai laikomasi vykdant sertifikavimo procedūrą. Lietuvoje ekologiška produkcija buvo ženklinama įvairiai, o dabar ženklinama pagal nustatytas ES ir nacionalinių teisės aktų reikalavimus. Lietuvai įstojus į Europos Sąjunga, bei gerokai padidėjus kompensacinėms išmokoms už ekologinį ūkininkavimą, paspartėjo ir ekologinio ūkininkavimo plėtra. Jau 2004 m. Lietuvoje buvo sertifikuoti 1178 ekologinės gamybos ūkiai arba 478 vnt. ir 68,3 proc. daugiau, palyginti su 2003 m. Ekologinės gamybos ūkių didėjo iki 2007 m. kaip buvo sertifikuoti 2855 ūkiai. Po šių metų pastebima ekologinės gamybos ūkių skaičiaus mažėjimo tendencija. Tam didelės įtakos turėjo pasikeitusi kompensacinių išmokų už ekologinį ūkininkavimą mokėjimo tvarka ir gerokas išmokų dydžio sumažėjimas. Skirtingai nuo ūkių skaičiaus plotas, kuriame ūkininkaujama ekologiškai ir toliau didėja. Kompensacinių išmokų dydis turi didelės įtakos ekologinės gamybos plėtrai Lietuvoje
There is analyzed the current state of organic production and certification system in Lithuania. There is in Lithuania one certification body PI Ekoagros, which was founded in 1997, 14th of March, and its founders are Ministries of Agriculture and Health care of Lithuanian Republic. Community of organic farming “Gaja” was responsible for the certification of organic farms until then. Ekoagros is accredited by the National Accreditation Bureau since 2005 under the Ministry of Environment; in 2010 it was reaccredited, expanded scope of accreditation for five years. Currently PI Ekoagros working in the fields of certification of organic crop production, animal husbandry, beekeeping, fishery, wild collection, food products and approval of auxiliary materials for organic production. There are separate approved certification systems, which strictly are kept during the certification process. Lithuania had different labels for organic products, and now they labelled in accordance with EU and national legislation. Lithuania's accession to the European Union as well as considerable increased compensation payments for organic farming accelerated expansion of organic farms. In 2004 there has been certified 1178 organic farm or by 478 units and 68.3 percent more compared with 2003. Number of organic farms was growing until 2007, then was certified 2855 organic farms. Then, the observed number of organic farms took a downward trend. This was affected by the change in compensation payments order and significant decrease of payments. Area of organic land, unlike a number of farms, continued to grow. The amount of compensation payments had a significant impact on the development of organic farming in Lithuania. Organic production in Lithuania is a viable agricultural industry and has good prospects for expansion
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85641
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

47
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.