Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85639
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Liubarskis, Vladimiras;Povilaitis, Vaidas;Kučinskas, Vytautas
Title: Sėjamosios judros grūdų fizikinių-mechaninių savybių tyrimas = Research into physical and mechanical features of false flax grain
Other Title: Research into physical and mechanical features of false flax grain
Is part of: Žemės ūkio inžinerija. , [T.] 40, Nr. 3/4 (2008)
Extent: p. 72-79
Date: 2009
Keywords: Sėjamoji judra;Fizikinės-mechaninės savybės;Trinties koeficientas;Nuostovusis greitis;False flach;Physical and mechanical features;Frictional coefficient;Steady-state velocity
Abstract: Pastaraisiais metais kovai su piktžolėmis vis labiau naudojami tarpiniai augalai, auginami pagrindinio augalo tarpueiliuose. Lietuvos sąlygomis kaip tarpinius augalus javų ekologiniuose pasėliuose tikslinga auginti sėjamąją judrą. Taikant tokią technologiją ir siekiant didesnio kovos su piktžolėmis efektyvumo judros sėkla turi būti tolygiai paskirstyta sėjos juostos plotyje. Analitiniu būdu nagrinėjant sėjamosios judros sėklos judėjimo parametrus nuožulniajame sėklavamzdyje ir noragėlio skleistuvo paviršiumi, siekiant ją tolygiai paskirstyti juostomis dirvoje buvo gautos procesą aprašančios analitinės lygtys. Šioms analitinėms išraiškoms pagrįsti būtini eksperimentiniai tyrimai, nustatantys sėjamosios judros sėklų fizikines-mechanines savybes, lemiančias jos tolygų pasiskirstymą sėjos juostoje. Eksperimentai buvo vykdomi pagal standartines ir LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos institute aprobuotas metodikas. Biometriniais tyrimais nustatyta, kad grūdai yra pailgo ovalo formos, ovalo ilgis 2,2±0,18 mm ir plotis 1,1±0,11 mm, storis – 0,6±0,09 mm, 1000 grūdų masė - 1,5±0,23 g. Tiriant judros grūdų frikcines savybes nustatyta, kad trinties koeficientas slystant sėklai valcuotu plieno paviršiumi yra 0,32±0,085 ir plastiko paviršiumi - 0,31±0,058. Judros sėklų nuostovusis greitis yra 6,6±0,47 m∙s-1, o vidutinis skrajumo koeficientas - 0,22±0,016 s-1. Gauti judros sėklų fizikinių-mechaninių savybių dydžiai suteikė galimybę nustatyti teorinių tyrimų adekvatumą eksperimentiniams tyrimams
During recent years catch crops are becoming increasingly popular in fighting weeds. Such catch crops are seeded in the interrows of the main crop. Under Lithuanian conditions false flax is expedient to grow as a catch crop in ecological cereals. When using such technology and in order to achieve higher efficiency of weed fighting false flax seeds have to be uniformly distributed within the width of seeding strip. While analysing analytically the movement parameters of false flax seeds along an inclined drilling hose and on coulter spreader surface in order to distribute them evenly in strips on the soil analytical equations describing the process were achieved. To substantiate these analytical expressions experimental research is required with a view to establishing physical and mechanical features of false flax seeds determining their even distribution within a seeding strip. The experiments were carried out according to standard methods approved in the Institute of Agricultural Engineering LUA. Biometrical research established that the grain is in the shape of oblong oval, the oval length - 2.2±0.18 mm and width - 1.1±0.11 mm. Grain weight - 0.6±0.09 mm. When investigating the frictional features of false flax grain, oscillograms of establishing friction coefficient when seeds are gliding along rolled steel surface (0.32±0.085) and plastic surface (0.31±0.058) were achieved. Steady-state velocity of false flax seeds was established by the experiments, which for 48 % of the researched seeds was 7.3±0.25 m∙s-1. The achieved values of the physical and mechanical features of false flax seeds provided the possibility to establish the adequacy of theoretic research to experimental data
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85639
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.99 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.