Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85636
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Brazdeikis, Liudas
Title: Biomasės deginių slaptosios šilumos įvertinimas
Other Title: Evaluation of latent heat of biomass combustion flue gas
Is part of: Žemės ūkio inžinerija. , Nr. 44(4) (2012)
Extent: p. 28-38
Date: 2012
Keywords: Biomasės deginimas;Slaptoji šiluma;Kondensacinis šilumokaitis;Biomass commbustion;Latent heat;Condensing heat exchanger
Abstract: Nagrinėjama kiek šilumos papildomai galima gauti prie augaline biomase kūrenamų įrenginių sumontavus dūmų kondensacinius šilumokaičius. Pateikiama metodika ir matematinės išraiškos apibendrintos augalinės biomasės deginiuose esančiai slaptajai šilumai ir dūmų kondensacinių šilumokaičių galimam energiniam efektyvumui įvertinti. Vertinamas energinis potencialas, nenagrinėjant konkrečiuose techniniuose įrenginiuose vykstančių procesų ir tų įrenginių charakteristikų. Pateikiamos matematinės išraiškos apibendrintos augalinės biomasės deginių drėg-niui, deginių rasos taško temperatūrai bei papildomame kondensaciniame šilumokaityje galimos gauti šilumos kiekiui apskaičiuoti. Sudaryti ir pateikiami deginių rasos taško temperatūros priklausomybės nuo oro pertekliaus koeficiento grafikai. Nustatyta, kad dūmų rasos taško temperatūra labiausiai priklauso nuo kuro drėgnio ir oro pertekliaus bei mažai priklauso nuo degimui naudojamo oro šiluminių rodiklių. Sudarytos ir pateikiamos dūmų kondensacinio šilumokaičio galimo lyginamojo (apskaičiuoto 1 kg sudegintos biomasės) bei santykinio (apskaičiuoto lyginant su naudojamos biomasės žemutine degimo šiluma) energinio efektyvumo priklausomybės nuo dūmų ataušinimo temperatūros. Nustatyta, kad dūmus ataušinant iki temperatūrų, žemesnių už rasos taško temperatūrą, galimas gauti energinis efektyvumas esant pastoviam oro pertekliaus koeficientui labiausiai priklauso nuo ataušinimo temperatūros ir kuro drėgnio. Pagal pateiktą metodiką ir matematines išraiškas gali būti apskaičiuojami ir kiti augalinės biomasės deginių kondensacinį režimą charakterizuojantys rodikliai bei sudaromos šių rodiklių tarpusavio priklausomybės
Quantity of additional heat, that is possible to obtain from condensing heat exchangers of vegetable biomass combustion flue gas, is analysed in this paper. Method and mathematical equations for evaluation of latent heat of conventional biomass combustion flue gas and for evaluation of potential heat efficiency of condensing heat exchangers of this flue gas are presented. The potential heat is evaluated here without analysis of processes in the particular installations and their parameters. Mathematical equations for calculation of humidity and dew point temperature of conventional biomass combustion flue gas are delivered. Graphs of flue gas dew point temperature as function of air excess ratio are calculated and presented. It is determined that smoke dew point temperature is most dependent of fuel humidity and air excess, and is few dependent of combustion air thermal properties. Comparative (calculated for 1 kg of combusted biomass) and relative (calculated in proportion to biomass net calorific value) potential heat efficiency of condensing heat exchanger as function of flue gas cooling temperature are calculated and presented. It is determined that, when smoke cooling temperature is below the dew point temperature, potential heat efficiency of condensing heat exchanger at constant air excess ratio is most dependent of fuel humidity and smoke cooling level. According to proposed method and mathematical equations one may calculate other parameters that characterize condensing mode of biomass combustion flue gas and may establish relationships of these parameters
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85636
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.72 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.