Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85635
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Bartusevičius, Vaidas;Paulikienė, Simona;Raila, Algirdas
Title: Augalininkystės produktų užšalimo procesai ir energijos sąnaudų analizė
Other Title: Crop products freezing processes and energy consumption analysis
Is part of: Žemės ūkio inžinerija. , Nr. 44(4) (2012)
Extent: p. 6-15
Date: 2012
Keywords: Daržovės;Tirpalai;Užšaldymas;Kristalizacija;Energijos sąnaudos;Aplinkosauga;Vegetables;Solutions;Freezing;Crystallization;Energys consumption;Environmental protection
Abstract: Straipsnyje pateikiama šaldymo procesų ir Įrengimų darbo analizė bei aplinkosauginis vertinimas. Produktų laikymo ir perdirbimo metu prarandama iki 30% produkcijos. Įvertinus nuostolius sandėliuose, transportavimo, dėl blogos pakuotės, bendrieji produktų nuostoliai siekia iki 50%. Labai svarbu parinkti tinkamą jų laikymo režimą, atsižvelgiant į ekonominius, aplinkosauginius ir kokybės išsaugojimo veiksnius. Konservavimas šalčiu yra vienas geriausių ir patikimiausių būdų apsaugoti produktus nuo gedimo. Tyrimų tikslas -išanalizuoti tirpalų ir daržovių užšalimo procesus; nustatyti šaldymo kameros atitvarų šiluminio laidumo įtaką lyginamajam energijos sunaudojimui ir poveikį aplinkai. Aleksandro Stulginskio universiteto Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedros laboratorijoje ištirtas tirpalų kristalizacijos procesas užšaldant raudonuosius burokėlius. Netiesiogiai nustatytas tirpalų koncentracijos kitimas kristalizacijos proceso metu. Nustatyta šaldymo kameros atitvarų šilumos laidumo įtaka lyginamosioms energijos sąnaudoms ir poveikis aplinkai, vertinant išlakų kitimą. Tyrimais nustatyta, kad užšaldant raudonuosius burokėlius išsiskirianti kristalizacijos šiluma sulėtina objekto temperatūros žemėjimą, kol susikristalizuoja absoliuti dauguma vandens (sulčių) ir tirpalų skystosios dalies koncentracija didėja. Netiesiogiai modeliuojant šaldymo kameros atitvarų šiluminę varžą nuo R=l,47 (m2-K)/W iki Rj=5,22 (m2-K)/W, šiltuoju metų laiku lyginamosios energijos sąnaudos per projektinį šaldymo kameros laikotarpį sumažėja nuo 4182 MW-h iki 3056 MW-h, o C02 išlakų sumažėja 247,72 t
The paper presents berries freezing processes, equipment analysis and freezing chambers environmental assessment. Up to 30% of production is lost during storage and processing. Total losses, including stores, transportation, bad packaging, reach 50%. Therefore, it is important to choose suitable storage regime with respect to economical, environmental and quality aspects. Criopreservation is one of the best and most reliable ways to protect products from deterioration. Aim of the work - to analyze processes of solution and succulent products, to determine influence of heat conduction of freezer barriers on comparative energy consumption; to establish indices of environmental impact. In the Heat and biotechnological engineering department laboratory of Aleksandras Stulginskis University were tested solutions in the process of freezing crystallization of biological objects (red beets). The change of solution concentration during the crystallization process is established indirectly. The influence of heat conduction of freezer barriers on comparative energy costs is determined by assessing variation of emissions. [...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85635
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.4 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.