Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85634
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Vėgneris, Ričardas;Matijošius, Jonas;Mažeika, Marius;Rimkus, Alredas;Valiūnas, Valdas;Lazauskas, Jonas
Title: Didelės koncentracijos biobutanolio mišinio įtaka dyzelinio variklio galios, ekonominėms ir ekologinėms charakteristikoms
Other Title: Influence of highly concentrated biobuthanol blend on power, efficiency and ecological characteristics of a diesel engine
Is part of: Žemės ūkio inžinerija. , Nr. 44(4) (2012)
Extent: p. 71-80
Date: 2012
Keywords: Biodyzelinas;Biobutanolis;Dyzelinis vidaus degimo variklis;Degalų sąnaudos;Variklio išmetamų dujų emisijos;Biodiesel;Biobutanol;Diesel internal combustion engine;Fuel consumption;Engine exhaust gas emissions
Abstract: Senkant iškastinės kilmės energijos šaltiniams ieškoma jiems alternatyvų. Viena iš jų tai atsinaujinantys energijos šaltiniai - biodegalai. Kaip ir dauguma naujovių, biodegalai dar tik skinasi kelią, užimdami deramą vietą tiek tyrimų, tiek gamybos tiek praktinio naudojimo srityse. Tačiau kaskart vis griežtėjantys ne tik aplinkosauginiai reikalavimai, bet ir politiniai Europos Tarybos nutarimai ir beveik nepaliaujamai kylančios energijos išteklių kainos vis labiau skatina tirti ir analizuoti biodegalų panaudojimo galimybes. Straipsnyje aprašomos biodyzelino ir biobutanolio mišinių panaudojimo galimybės dyzeliniame variklyje. Apžvelgti eksperimentiniai darbai. Pasirinktos degalų kombinacijos yra šios: 60 % biodyzelino ir 40 % biobutanolio mišinys; 50 % biodyzelino ir 50 % biobutanolio mišinys; 40% biodyzelino ir 60 % biobutanolio mišinys. Bandymo rezultatai rodo, kad, didėjant biobutanolio kiekiui mišinyje, variklio efektyvioji galia mažėja iki 14,5 %, valandinės degalų sąnaudos auga iki 12 %, o suminė azoto oksidų ir kietųjų dalelių emisija nežymiai didėja. Straipsnyje pateikti minėtų mišinių panaudojimo vidaus degimo variklyje skaitinio modeliavimo rezultatai. Jie yra palyginti su eksperimentu. Modeliavimo procesui panaudota Maskvos valstybinio N. E. Baumano technikos universiteto sukurtas virtualus modelis (modeliavimo programa „Diesel RK NET" V4.1.3.171 versijos)
Whereas energy sources of fossil origin are running out, the search for their alternatives is underway. One of these alternatives are the renewable energy sources -biofuels. As the majority of innovations, biofuels are only ploughing their way, taking the proper place in the areas of research and production, as well as practical application. However not only environmental requirements, which are becoming more and more rigid, but also political decisions of the Council of Europe and almost ceaselessly growing prices for energy sources are increasingly promoting research and analysis of biofuel practical application possibilities. The potential of using biodiesel and biobuta-nol mixtures in a diesel engine are described in the article. Experimental works have been reviewed. The chosen fuel combinations are as follows: a mixture of 60 % biodiesel and 40 % biobutanol; a mixture of 50 % biodiesel and 50 % biobutanol; a mixture of 40 % biodiesel and 60 % biobutanol. Test results have revealed that increase of biobutanol amount in the mixture leads to increase of fuel consumption, whereas summary emission of hard particles and nitrogen oxides increased slightly. The results of modelling of application of the abovementioned mixtures in an internal combustion engine are presented in the article. These results are compared to the experiment. A virtual model created by Moscow State N.E. Bauman Technical University has been employed for the purposes of the modelling process (modelling programme "Diesel RK NET", version V4.1.3.171)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85634
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.07 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

8
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.