Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85629
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Germanas, Laimutis
Title: Sėjos diskiniais noragėliais rodiklių vertinimas = Evaluation indexes of sowing by discs coulters
Other Title: Evaluation indexes of sowing by discs coulters
Is part of: Žemės ūkio inžinerija. , [T.] 40, Nr. 3/4 (2008)
Extent: p. 16-25
Date: 2009
Keywords: Ražieninė sėja;Diskiniai noragėliai;Dirvos kietis;Pasipriešinimo jėga;Šiaudai;Lauko ploto panaudojimas;Stubble sowing;Disc coulters;Soil hardness;Resistance force;Straws;Productive usage of field area;Yield
Abstract: Populiarėjant ražieninei sėjai, kai sėjama į nedirbtą ar minimaliai įdirbtą ražieną, sėjamosios pasipriešinimo jėgoms įveikti sunaudojama 8–10 l/ha degalų. Didžiąją dalį pasipriešinimo jėgos sudaro sėjos noragėliai. Pasipriešinimo jėga priklauso nuo dirvos kiečio, sėjos gylio, šiaudų kiekio dirvos paviršiuje, diskų kiekio noragėlyje ir jų pastatymo kampo judėjimo krypties atžvilgiu. Nustatyta, kad sausmetyje dirvos paviršiuje palikti šiaudai sėjos gylyje dirvos kietį sumažino nuo 1400 kPa iki 600–700 kPa. Drėgnoje priemolio dirvoje (drėgnis 25–27 %), dirvos kietis mažai priklausė nuo dirvos dirbimo ir sėjos gylyje buvo 400–700 kPa. Horizontalioji diskinio noragėlio pasipriešinimo jėga priklauso ne tik nuo šiaudų kiekio dirvos paviršiuje, bet ir nuo jų smulkumo. Noragėlio pastatymo kampui judėjimo krypties atžvilgiu didėjant nuo 0o iki 10o, pasipriešinimo jėga padidėja 1,3–1,7 karto. Šio kampo įtaka mažesnė esant smulkesniems šiaudams. Dirvą padengus 600 g/m2 susmulkintais iki 6 cm vidutinio ilgio šiaudais, noragėlio traukos jėga padidėja 1,3 karto, kai pastatymo kampas judėjimo krypties atžvilgiu 5o. Vertikalioji diskinio noragėlio pasipriešinimo jėga 1,3–1,9 karto didesnė už horizontaliąją ir sumažina bendrą sėjamosios pasipriešinimo jėgą. Sėjant svarbu suteikti augalams optimalų plotą. Tačiau ražieninėse sėjos technologijose tolygiai paskirstyti sėklas dirvos paviršiuje trukdo technologiniai reikalavimai, kaip šiaudų atitolinimas nuo sėklų, minimalus lauko paviršiaus purenimas ir kt. Sėjant diskiniais noragėliais lauko ploto produktyvaus panaudojimo koeficientas priklauso ne tik nuo noragėlių parametrų (skersmens, atakos bei skėtros kampų), bet ir nuo leistino sėjos gylio nuokrypio. Atlikti eksperimentiniai tyrimai sėjant kviečius Zentos parodė, kad mažėjant lauko ploto produktyvaus panaudojimo koeficientui, mažėja ir derlius
With the spread of stubble sowing, when it is performed into unploughed or minimally tilled stubble, 8–10 l/ha of fuel is consumed to overcome seeder resistance forces. The major part of the resistance force is made of seeder coulters. The resistance force depends on soil hardness, sowing depth, the amount of straw on the soil surface, number of discs in a coulter and the angle of their positioning in regard to the moving direction. It was established that in dry season the straw left on the soil surface reduced soil hardness in sowing depth from 1400 kPa to 600–700 kPa. In humid loamy soil (humidity 25–27 %) soil hardness depended little on soil tillage and it was 400–700 kPa in sowing depth. Horizontal resistance force of a disc coulter depends both on the amount of straw on the soil surface and its fineness. If coulter positioning angle in regard to the moving direction is increasing from 0o to 10o, resistance force is increasing as well 1.3–1.7 times. The influence of this angle is less if straw is finer. When the soil is covered with 600 g/m2 of straw chopped to the average length of 6 cm, coulter pull increases 1.3 times, if positioning angle in regard to the moving direction is 5o. Vertical resistance force of a disc coulter is 1.3–1.9 times higher than the horizontal one and it reduces the total seeder resistance force. In sowing it is important to give plants the optimum area. However, even distribution of seeds in the soil in stubble sowing technologies is hampered by technological requirements, e.g., distancing straw from seeds, minimal loosening of field surface, etc
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85629
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.36 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.