Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85622
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Jasinskas, Algirdas;Plieskis, Kęstutis
Title: Gluosnių stiebų pjaustinio masės kitimo dinamika laikymo metu = The dynamics of willows stems chaff mass variation in the storage
Other Title: Dynamics of willows stems chaff mass variation in the storage
Is part of: Žemės ūkio inžinerija. , [T.] 40, Nr. 3/4 (2008)
Extent: p. 80-92
Date: 2009
Keywords: Energetiniai augalai;Gluosniai;Pjaustinys;Saugykla;Laikymas;Ventiliavimas;Masės kitimas;Energy plants;Willows;Chaff;Store;Storage;Ventilation;Mass variation
Abstract: LŽŪU ŽŪI Institute atlikti gluosnių stiebų, susmulkintų pašarų kombaino Maral 125 smulkintuvu, laikymo ir džiovinimo natūraliu aplinkos oru saugyklose eksperimentiniai tyrimai. Nustatyta, kad stiebų pjaustinys atskirose saugyklų sekcijose džiūvo nevienodai, pasluoksniui iš apačios į viršų. Intensyviausiai džiūvo pirmojoje saugykloje sukrautas pjaustinys, ventiliuojamas pučiant pilną oro kiekį 1300±20 m3/(t.h): pirmoje ir ketvirtoje sekcijose pjaustinio masė sumažėjo atitinkamai iki 5,9 ir 8,6 kg. 10 parų ventiliavimo natūraliu aplinkos oru nepakanka. Pučiant pilną oro kiekį dvigubai trumpiau, 12 h per parą, pirmojoje saugykloje sukrautas pjaustinys taip pat džiūvo intensyviai: jo masė sumažėjo iki 5,8 kg, o ketvirtoje sekcijoje – iki 6,5 kg. Pirmoje – antroje sekcijose esančio pjaustinio masės kitimas stabilizavosi, tai rodo kad 20 parų pakanka ventiliuoti gluosnių stiebų pjaustinį. Mažesnis masės kitimo intensyvumas buvo antrojoje saugykloje, kurioje pjaustinys buvo ventiliuojamas pučiant dvigubai mažesnį oro kiekį: po 20 parų ventiliavimo pirmoje sekcijoje pjaustinio masė sumažėjo iki 5,9 kg, o ketvirtoje – tik iki 9,0 kg. Pirmoje – trečioje sekcijose esančio pjaustinio masės kitimas stabilizavosi nepakankamai, tai rodo kad pučiant 650±15 m3/(t.h) oro kiekį, 20 parų nepakanka ventiliuoti gluosnių stiebų pjaustinį. Pjaustinys blogiausiai džiūvo trečioje saugykloje, kurioje nebuvo aktyviosios ventiliacijos: po 20 parų laikymo pirmoje ir ketvirtoje sekcijose pjaustinio masė sumažėjo atitinkamai tik iki 9,0 ir 9,7 kg. Nustatyta, kad iš dalies natūraliai ventiliuojasi tik apatinis pjaustinio sluoksnis, o labai blogai džiūsta antroje – ketvirtoje sekcijose esantis pjaustinys. Šioje saugykloje, visuose sluoksniuose buvo pastebėtas pjaustinio masės kaitimas bei pelėsių atsiradimas. Dėl to drėgno gluosnių pjaustinio laikyti saugyklose neventiliuojant nerekomenduojama
The experimental investigations of storage and drying in the stores by the natural ambient air of chopped by the forage combine Maral 125 willows chaff were fulfilled in the Institute of Agricultural Engineering Lithuanian University of Agriculture. It were determined that the stalks chaff in the separate sections of stores dried differently, underlayer from bottom to top. Intensively dried the chaff in first store, ventilated by blowing the full amount of air in 1300±20 m3/(t.h): mass in the first and fourth sections decreased to 5.9 and 8.6 kg respectively. Ten days of ventilation by natural atmosphere air is not enough. By blowing the full amount of air twice shorter period, 12 hours a day, the chaff in the first store dried intense too: his mass decreased to 5.8 kg and mass in the fourth section dropped to 6.5 kg. The chaff mass variation in first–third sections stabilized, suggesting that it is sufficient of 20 days of ventilation willows stems chaff. Less mass variation was in the second store, where the chaff was ventilated by blowing half of air amount: after 20 days of ventilation mass in the first sections decreased to 5.9 kg, and in the fourth section – only to 9.0 kg. The chaff mass variation in first–third sections was stabilized insufficient, it shows that by blowing air in 650±15 m3/(t.h), 20 days of ventilation willows stems chaff is not enough. The worst drying was in the third store, in which was not the active ventilation: after 20 days of holding the chaff mass in the first and fourth sections decreased only to 9.0 and 9.7 kg respectively. It was determined, that partially naturally ventilated was only the lower layer, and the chaff drying in second - fourth sections was very worst. In this store, in all the layers were observed mass heating and mold in the area. The wet willows chaff storage without ventilation is not recommended
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85622
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.63 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.