Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85621
Type of publication: research article
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Pekarskas, Juozas
Title: Skystos organinės trąšos biojodžio įtaka ekologiškų bulvių derliui ir kokybei
Other Title: Influence of liquid organic fertilizer Biojodis on the yield and quality of organically grown potatoes
Is part of: Sodininkystė ir daržininkystė. , T. 31 (1-2) (2012)
Extent: p. 74-85
Date: 2012
Keywords: Bulvės;Derliaus kokybė;Derlingumas;Ekologinis ūkininkavimas;Skysta organinė trąša biojodis;Crop quality;Yield;Organic farming;Organic liquid fertilizer Biojodis;Potatoes
Abstract: Skystos organinės trąšos biojodžio įtakos ekologiškai auginamų bulvių derliui ir jo kokybei tyrimai atlikti 2005 ir 2007 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto bandymų stotyje priemolyje, sekliai glejiškame karbonatingajame išplautzemyje - IDg8-k (Calc(ar)i-Epihypo- gleyic Luvisol - LVg-p-w-cc). Nustatyta, kad vegetacijos metu (BBCH 21-23 ir BBCH 51-53 vystymosi tarpsniai) nupurškus biojodžiu tiek netęštas, tiek kalio trąšomis tręštas bulves, iš esmės padidėjo bulvių suminis (2,02-2,36 ir 2,38-2,59 t ha-1) ir prekinis (2,39-2,59 ir 2,52-2,59 t ha-1) gumbų derlius. Biojodžio trąšų efektyvumas bulvėms, tręštoms kalio trąšomis, yra daug didesnis. Biojodis turėjo nedaug įtakos sausųjų ir tirpių sausųjų medžiagų bei vitamino C kiekiui ekologiškai augintų bulvių gumbuose. Krakmolo kiekį netreštų kalio trąšomis bulvių gumbuose iš esmės padidino tiek 6, tiek ir 10 l ha-1 bendros biojodžio normos, o bulves patręšsus kalio trąšomis, iš esmės krakmolo kiekis padidėjo tik patręšus 10 l ha-1 biojodžio. Bulves nupurškus 10 l ha-1 biojodžio tręštame kalio sulfatu plote (K90 norma), iš esmės sumažėjo nitratų kiekis gumbuose, palyginti su netręštomis ir biojodžiu nepurkštomis bulvėmis
The research of the effect of liquid organic fertilizer Biojodis on potato yield and quality was carried out in the Experimental Station of the Lithuanian University of Agriculture on loam, shallowly calcareous gleyic Luvisol – IDg8-k (Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisol – LVg-p-w-cc) in 2005 and 2007. It was found that spraying of potatoes growing at BBCH 21–23 and BBCH 51–53 growth stages with liquid organic fertilizer Biojodis, both in unfertilized and fertilized with potassium fertilizers background, has considerably increased total (2.02 to 2.36 and from 2.38 to 2.59 t ha-1) and marketable (2.39 to 2.59 and from 2.52 to 2.59 t ha-1) yield. The efficiency of Biojodis when potassium fertilizers are applied on potatoes is significantly higher. Biojodis had little influence on dry and soluble solids and vitamin C content in organically grown potato tubers. Under unfertilised with potassium fertilizers background starch content in the potato tubers has essentially increased having applied both the studied 6 and 10 l ha-1 rates of Biojodis, meanwhile, having fertilized potatoes with potassium fertilizer, starch content essentially increased only after applying 10 l ha-1 rate. After spraying of potatoes with Biojodis at 10 l ha-1 rate, fertilized with potassium sulphate K90 rate, a substantial decrease of nitrates was observed in comparison to unfertilized and untreated by Biojodis potatoes
Internet: http://sodininkyste-darzininkyste.lsdi.lt/straipsniai/31-1ir2/8%20Pekarskas.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.73 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

10
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.