Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85604
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List / Article in Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List (S2)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Eitminavičiūtė, Irena;Matusevičiūtė, Audronė;Gasiūnas, Valerijus;Radžiūtė, Milda;Grendienė, Neda
Title: Ecotoxicological assessment of arable field soils fertilized with sewage sludge
Other Title: Dirbamų laukų dirvožemių, tręštų nuotekų dumblu, ekotoksikologinis vertinimas
Is part of: Ekologija. , Vol. 55, no. 2 (2009)
Extent: p. 140-150
Date: 2009
Keywords: Dirbamos žemės;Nuotekų dumblas;Sunkieji metalai;Mikroartropodai;Soil;Arable fields;Sewage sludge;Heavy metals;Microarthropods
Abstract: Daugelis miestų turi nuotekų valymo įrenginius, kuriuose kaupiamas dumblas. Dumblo panaudojimas net ir dabar, kai sparčiai kuriamos įvairios technologijos, yra probleminis ir daug diskusijų keliantis klausimas. Nuotekų dumblas, gausiai prisotintas biotinėmis medžiagomis, gali būti naudojamas dirvožemiams tręšti. Tačiau nuotekų dumblas laukams tręšti naudojamas ribotai dėl keleto veiksnių: sunkiųjų metalų koncentracijos, patogeninių mikroorganizmų ir nemalonaus kvapo. Todėl šios organinės trąšos naudojimą reglamentuoja įvairūs normatyviniai aktai. Tyrimai atlikti 1993–2008 m. Vilniaus rajono skurdžiuose smėlžemio dirvožemiuose: Pakenėje, Skurbutėnuose, Merešlėnuose. Intensyviai dirbamų laukų dirvožemiams, ypač skurdiems smėlžemiams, reikia skirti daug dėmesio tiriant juose vykstančius biologinius procesus, susijusius su organinių medžiagų mineralizacija ir humifikacija. Atsižvelgiant į dirvožemyje vykstančių procesų mechanizmo sudėtingumą, dirvožemio ekologinei būklei nustatyti taikomi ekotoksikologiniai metodai, kurių pagrindą sudaro biotestavimas. Tam yra naudojami nuolat dirvožemyje gyvenantys organizmai – pedobiontai. Dirbamų laukų smėlžemio dirvožemius vieną kartą patręšus 8–20 t · ha–1 nuotekų dumblo nežymiai pagerėja dirvožemio agrocheminės savybės ir jis neužteršiamas sunkiaisiais metalais
The majority of cities have sewage treatment equipment where sludge is accumulated. The use of sludge is problematic even now, under a rapid development of different technologies, and this issue is the object of numerous discussions. Sewage sludge can be used for fertilizing soil, as it is an organic substance containing many biotic substances. However, the use of sewage sludge for fertilizing fields is limited by several factors such as high levels of heavy metals, pathogenic microorganisms and an unpleasant smell. Therefore, the use of this organic fertilizer is regulated by different normative acts. The study was carried out in 1993–2008 in Vilnius District in arenosols (Pakenė, Skurbutėnai, Merešlėnai). The soils of intensively arable fields, especially in poor sandy soils, require special attention while analysing their biological processes related to mineralization and humification. Taking into account the complexity of the mechanism of the processes taking place in the soil, ecotoxicological methods based on biotesting are used for establishing the ecological state of soil. Pedobionts – organisms constantly living in the soil – are used for this purpose
Internet: http://images.katalogas.lt/maleidykla/Eko_2009-2/140-150.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.27 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

43
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.