Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85596
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Christauskas, Česlovas;Petrauskienė, Rūta;Marcinkevičiūtė, Lina
Title: Theoretical and Practical Aspects of Volunteer Organisation Members (Volunteers) Motivation
Other Title: Teoriniai ir praktiniai savanori škos organizacijos narių (savanorių) motyvavimo aspektai
Is part of: Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. , Vol. 23, no. 5 (2012)
Extent: p. 517-524
Date: 2012
Keywords: Požiūris į darbą;Interesai;Motyvai;Motyvavimo priemonės;Savanori škas darbas;Savanoriai;Attitude towards work;Interests;Motives;Motivation means;Voluntary work;Volunteers
Abstract: Savanorystės galimybės ilgą laiką buvo mažai tirtos, tik XX a. pabaigoje pavieniai mokslininkai pradėjo domėtis savanoriškos veiklos klausimais. Clary, Snyder (1991), Wilson (2000) ir kt. tyrė savanorių motyvaciją, analizavo motyvų įtaką savanoriškos veiklos tęstinumui. Lietuvoje savanorystės klausimais domėjosi Laužikas (1993), Vaitkevičius (1995) ir kiti. Galima teigti, kad savanorystės reiškinį nagrinėjantys mokslininkai dar tik žengia pirmuosius žingsnius. Tyrimų apžvalga parodė, kad savanorystės motyvavimo problemos (vadybos kontekste) mažai analizuotos. Dažniau šis reiškinys tyrinėjamas socialinės psichologijos, sociologijos, istorijos aspektais. Straipsnio tikslas – nustatyti veiklos motyvus ir motyvavimo priemones, labiausiai sąlygojančias narių (savanorių) darbo aktyvumą savanoriškose organizacijose. Tyrimo objektas – savanorių veiklos motyvai ir motyvavimo priemonės. Tyrimo metodai – lyginamosios literatūros analizės, sisteminimo ir struktūrizuotas interviu. Nagrinėjant mokslinę literatūrą galima įžvelgti du, šiuo klausimu egzistuojančius požiūrius (Janoski, Musick, Wilson, 1998). Pirmasis požiūris pabrėžia vertybių ir įsitikinimų svarbą skatinant individus tapti savanoriais. Jis yra susijęs su altruistinėmis ir psichologinėmis savybėmis. Antrasis požiūris akcentuoja socialinių išteklių įtaką bei išorinius veiksnius ir yra susijęs su socioekonomio statuso bei socialinio konteksto įtaka savanoriškam darbui. Remiantis pirmuoju požiūriu, žmonės savo laiką ir pastangas neatlygintiniam rezultatui skiria dėl normų ir vertybių, kurios gali būti vadinamos „normatyvine“ perspektyva (Janoski, Musick, Wilson, 1998). [...]
Nowadays non-profit organisations that offer different services are getting more and more recognition. Organisation activities appeal to voluntary work. Presented services are more qualitative because they are fulfilled by dedicated volunteers; they are more efficient, because volunteers are not paid. Sometimes it happens not to know how to initiate the process of organisation development: not every member is involved into the process of voluntary organisation even if he has very good ideas; work is distributed inefficiently etc. Then many members become disappointed in such activity and do not believe that they can change or improve something in their lives. A closed circle forms: there are people who wish to work for the good of community but poor work motivation and misjudgement of initiatives disappoint people, and social activity sort of “dies” or is performed by two or three the most active members. Therefore such activity becomes more “on paper” than practical. It is very important that as much people as possible would understand the input and importance of their work and could act the country wellbeing and their welfare. Efficient motivation of volunteers work is necessary on purpose to achieve these goals. Behaviour of every person is determined by motives that are inner forces stimulating performance of certain actions. Motives are regulated by human needs realizing possibility and degree of their satisfaction. Human behaviour is pointless if motives and aims of the behaviour were incomprehensible. People motivation is pursuit to satisfy essential needs and to acquire something what is missing. People actualizing themselves do not have unsatisfied fundamental needs but they have impulsions. They work, endeavour and have ambitions, although not in the common meaning. [...]
Internet: http://www.inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/3132/2213
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.24 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

3
checked on Feb 27, 2021

Page view(s)

46
checked on Feb 10, 2020

Download(s)

8
checked on Feb 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.