Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85593
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Pupinis, Gediminas;Nakčiūnas, Mindaugas;Kurkauskas, Vaclovas;Ambrulevičius, Rimvydas
Title: Dyzelinio variklio emisijos gerinimas įvedant vandens garus į įsiurbimo traktą
Other Title: Development of engine emission by setting water vapour towards intake chanel
Is part of: Žemės ūkio inžinerija. , Nr. 44(4) (2012)
Extent: p. 59-70
Date: 2012
Keywords: Vandens garai;Deginių emisija;CO;CO2;NOx;Water vapour;Exhaust emission;CO;CO2;NOx
Abstract: Gausėjantis transporto priemonių skaičius ir didėjantys išmetamų į atmosferą teršalų kiekiai, vyriausybes skatina griežtinti vidaus degimo variklių deginių emisijų reikalavimus. Vieni iš kenksmingiausių junginių deginiuose yra azoto oksidai (NOx), kurie patekę į atmosferą cheminių reakcijų eigoje sudaro rūgštinius junginius. Šiame straipsnyje nagrinėjamas vandens garų, paduodamų į degimo kamerą, poveikis dyzelinio variklio deginių emisijai ir eksploataciniams rodikliams. Siekiant išvengti galimo neigiamo poveikio variklio maitinimo sistemai bei dėl paprastesnio dozavimo, vanduo į variklio įsiurbimo traktą buvo paduodamas garų pavidalu. Tyrimų metu buvo matuojamos degalų sąnaudos ir anglies monoksido CO, anglies dioksido C02, azoto oksidų NOx koncentracijos deginiuose bei deginių temperatūra. Tyrimais nustatyta, kad varikliui dirbant vidutinėmis apkrovomis ir įvedant 13,0 g/min garų, bendra NOx koncentracija sumažėja 14-26 %, lyginant su variklio darbu be vandens garų. CO, C02 ir N02 koncentracijos deginiuose bei variklio degalų sąnaudos nepriklausė nuo tiekiamų garų kiekio
The increasing amount of vehicles as well as the amount of exhaust pollutant stimulates governments to stiffen the requirements of gas-engine emission. One of the most noxious compounds in exhaust is nitric oxides (NOx), when they got into atmosphere during chemical reactions they make acid compounds. The influence of water vapour, supplied to burning chamber, on oxides emission of diesel engine as well as on exploitation rates is analyzed in this article. In order to avoid possible negative effect on engine supply system and for simpler dosage, water was put on steam towards engine intake channel. During the experiment the fuel consumption and concentration in exhaust of carbon monoxide CO, carbon dioxide C02 and nitric oxide NOx as well as the temperature of exhaust were measured. It was established that when engine works at medium workload and setting 13.0 g/min vapour, the total concentration of NOx reduces to 14-26 %, in comparison with engine workload without water vapour. The concentration of CO, C02 and N02 in oxides and engine fuel consumption do not depend on the amount of supplied vapour
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85593
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.97 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.