Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85582
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Pilipavičius, Vytautas
Title: Bendruomeninio verslumo formavimas Lietuvos kaimo vietovėse
Other Title: Fostering community-based entrepreneurship in the rural areas of Lithuania
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 34, nr. 5 (2012)
Extent: p. 154-168
Date: 2012
Keywords: Bendruomeniškumas;Verslumas;Bendruomeninis verslumas;Versli bendruomeninė veikla;Darni kaimo plėtra;Social art;Entrepreneurship;Community entrepreneurship;Community-based business activity;Sustainable rural development
Abstract: Lietuvos kaime išlieka kooperacijos, partnerystės, gebėjimo savivaldžiai, savarankiškai verstis problema. Vis aktualesnis tampa bendruomeniškumas, užimtumas ir laisvalaikio organizavimas, profesionalumo lygio kėlimas. Tyrimo tikslas – parengti kaimo vietovių bendruomeninio verslumo formavimo, lemiančio kaimo vietovių vystymą(si) Lietuvoje, linkmių struktūrą. Tyrimo objektas – kaimo vietovių bendruomeninio verslumo formavimas Lietuvoje. Straipsnis parengtas pagal to pa-ties pavadinimo apgintą disertaciją, kurioje, remiantis atliktais teoriniais ir empiriniais tyrimais, parengtas bendruomeninio verslumo formavimo teorinis modelis Lietuvos kaime bei numatytos jo taikymo galimybės
The rural areas of Lithuania are still confronting some issues of the co-operation and entrep-reneurship, the ability of self-governance and independency, while the problem of sense of commu-nity, employment and occupation is becoming ever more relevant. Research aim – to analyse how the formation of community-based entrepreneurship affects and determines rural development in Lithuania. Object of the research – fostering community-based entrepreneurship of rural areas in Lithuania. Article based on the dissertation, which carried out the theoretical and empirical research. A theoretical model of the forming of community entrepreneurship was prepared and the possibilities of sustainable rural development in the context of Lithuania were provided
Internet: http://vadyba.asu.lt/34/ManagKaunas34(5)_52.pdf
http://vadyba.asu.lt/34/ManagKaunas34(5)_52.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.93 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.