Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85581
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Nakčiūnas, Mindaugas
Title: Degalų slėgio įtakos variklio darbo rodikliams tyrimas = Reserach on the influence of fuel pressure upon characteristic of engine performance
Other Title: Reserach on the influence of fuel pressure upon characteristic of engine performance
Is part of: Žemės ūkio inžinerija. , [T.] 40, Nr. 3/4 (2008)
Extent: p. 103-109
Date: 2009
Keywords: Degalų slėgis;Dūmingumas;Degalų sąnaudos;Efektyvioji galia;Fuel pessure;Smoke exhaust;Fuel consumption;Effective power
Abstract: Pritaikant traktorių variklius dirbti alternatyviais degalais, tenka keisti maitinimo sistemos detales. Mažiausiai sąnaudų reikalauja variklio pritaikymas darbui su mineralinio dyzelino ir augalinio aliejaus mišiniais. Naudojant degalams mišinius, turinčius iki 30 % aliejaus, pakanka padidinti žemo slėgio degalų tiekimo sistemos elementų pralaidumą. Dėl šios priežasties ir didesnės degalų mišinių klampos, kinta ir tiekiamų į aukšto slėgio siurblį degalų kiekis. Tai turi tiesioginę įtaką variklio darbo rodikliams. Tyrimų metu buvo nustatytos valandinės ir lyginamosios degalų sąnaudos bei deginių dūmingumas, priklausomai nuo degalų slėgio magistralėje tarp smulkaus valymo filtro ir aukšto slėgio siurblio. Nustatyta, kad tiekiamų degalų slėgiui sumažėjus nuo 300 iki 100 kPa, valandinės degalų sąnaudos esant skirtingoms variklio apkrovoms vidutiniškai padidėjo 17 %. Analogiškai mažinant slėgį, lyginamosios degalų sąnaudos didėjo nuo 12 %, esant didelėms apkrovoms, iki 22 %, kai apkrovos mažos. Variklio galia dirbant maksimalios apkrovos režimu sumažėja vidutiniškai 21 %, kai slėgis degalų tiekimo magistralėje sumažinamas nuo 300 iki 50 kPa. Deginių dūmingumas nepriklauso nuo tiekiamų degalų slėgio. Pritaikant variklį darbui dyzelino ir augalinio aliejaus mišiniais reikia kontroliuoti slėgį degalų tiekimo magistralėje
Adapting the tractor engines to work with alternative fuels, it is necessary to change the supply system components. The least cost requires adaptation to work with mineral diesel and vegetable oil fuel blends. While using fuel blends containing up to 30 % of oil, it is enough to increase the throughput of low-pressure fuel system. For this reason, and due to the increased viscosity of fuel mixtures, the amount of fuel, which is supplied to high-pressure fuel pump, changes. This has a direct influence on engine performance characteristics. The dependence of comparative fuel consumption and smoke exhaust on fuel pressure in main between the small cleaning the filter and high-pressure pump was established. In addition it was established that regardless of the load of the engine, when the supplied fuel pressure decreases from 300 to 100 kPa, the hourly fuel consumption increases by an average of 17 %. Analogically decreasing pressure, comparative fuel consumption increased from 12 % under high load up to 22 % under low load. Engine power at maximum load mode decreases by the average of 21 %, when the pressure in fuel supply main is reduced by 300 to 50 kPa. The smoke exhaust does not depend on the pressure of supplied fuel. Adapting the engine to work with mineral diesel and vegetable oil fuel blends is necessary to control the pressure in the fuel supply main
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85581
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.76 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.