Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85580
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Astromskienė, Adelė;Ramanauskienė, Jadvyga;Gargasas, Audrius;Rukuižienė, Rasa;Liaudanskas, Gediminas
Title: Lietuvos kaimo gyventojų verslinė motyvacija
Other Title: Entrepreneurship motivation of Lithuanian rural population
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 34, nr. 5 (2012)
Extent: p. 15-34
Date: 2012
Keywords: Verslumas;Verslumo lygis;Verslinis aktyvumas;Verslinė motyvacija;Verslines motyvacijos priemonės;Aternatyvioji veikla;Entrepreneurship;Alevel of entrepreneurship;Entrepreneurship activity;A level of entrepreneurship;Entrep-reneurship motivation;Means of entrepreneurship motivation;Alternative activities
Abstract: Žmogaus verslumo reiškinio esmė ir turinys pastaruosius keturis dešimtmečius kelia verslininkystės ir vadybos mokslininkų bei specialistų didelį susidomėjimą. Nepaisant nemažo įdirbio šioje srityje, teoriniai ir metodologiniai žmogaus verslumo ir motyvacijos tyrimai, ypač siekiant pa-didinti kaimo gyventojų verslinį aktyvumą ir motyvaciją dirbti, ir toliau yra itin aktualūs. Tyrimo tikslas – nustatyti kaimo gyventojų verslinio aktyvumo ir motyvacijos realizacijos galimybes plėtojant alternatyvius kaimo verslus. Siekiant nustatyto tikslo, sprendžiami uždaviniai: atlikti kaimo gyventojų verslumą lemiančių veiksnių analizę ir nustatyti verslumo lygį; atlikti priemonių, lemiančių kaimo gyventojų verslinį aktyvumą analizę, atskleidžiant motyvacijos dirbti didinimo galimybes; apibrėžti alternatyviosios veiklos svarbai ir vystymui įtakos turinčius veiksnius; remiantis tyrimo duomenimis, nustatyti alternatyviosios žemės ūkiui veiklos kaimo vietovėse vystymo perspektyvas bei kaimo gyventojų verslinio aktyvumo realizacijos galimybes. Tyrimo objektas – Lietuvos kaimo gyventojai ir alternatyvūs kaimo verslai. Tyrimo dalykas – veiksniai ir priemonės, skatinantys kai-mo gyventojų verslinį aktyvumą ir motyvaciją bei alternatyviųjų kaimo verslų vystymą
For the last four decades an essence and a content of a human entrepreneurship phenomenon poses a great interest for entrepreneurship and management scientists and specialists. Despite con-siderable working in this field, theoretical and mothodological researches of human entrepreneur-ship and motivation are still of particular interest, especially seeking to increase an entrepreneurship activity of rural population and their motivation to work. The research aim is to set realisation op-portunities for rural population‘s entrepreneurship activity and motivation by developing alternative rural businesses. In order to achieve the aim there have to be accomplished these tasks: to perform an analysis of factors that lead to rural entrepreneurship and to determine a level of entrepreneur-ship; to perform an analysis of means that lead to an entrepreneurship activity of rural population identifying opportunities to increase the motivation to work; to define an importance of an alternati-ve activity and factors that lead to its development; according to the survey, to identify development perspectives of alternative to agricultural activities in rural areas and realisation opportunities for rural population‘s entrepreneurship activity. The research object is Lithuanian rural population and alternative to agriculture businesses. The research subject is factors and means which promote rural population‘s entrepreneurship activity and motivation, and a development of alternative rural busi-nesses
Internet: http://vadyba.asu.lt/34/ManagKaunas34(5)_52.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.89 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.