Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85579
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Vitunskienė, Vlada;Baltušienė, Jurgita
Title: Tiesioginės paramos žemės ūkiui reikšmė generuojant ūkių pajamas paramos gavėjų subjektyviu vertinimu
Other Title: Subjective approach to evaluation of direct support subsides contribution to farm income
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 34, nr. 5 (2012)
Extent: p. 205-213
Date: 2012
Keywords: Tiesioginės;Kompensacinės išmokos;Pajamos;Subjektyvus vertinimas;Direct payments;Compensatory payments;Income;Subjective approach
Abstract: Tiesioginės paramos žemės ūkio veiklai subsidijų indėlis generuojant įvairių ūkių pajamas Lietuvoje menkai ištirtas. Kita vertus, šis klausimas yra aktualus diskusijose dėl Bendrosios agrarinės politikos pakeitimų 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui. Reikia pastebėti, kad ankstesniuose tyrimuose buvo remtasi Ūkių apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) skelbiamais duomenimis, apskaičiuotais šalies vidutiniam ūkiui bei ūkių grupėms tik pagal keletą požymių (dydį, ūkininkavimo tipą, žemės našumą ir kt.). Pagal ŪADT skelbiamus duomenis negalima įvertinti minėtos paramos subsidijų reikšmės pagal tokius svarbius kriterijus, kaip išmokų dydis, žemės ūkio veiklos pozicija kitų ekonominių veiklų atžvilgiu ir, atitinkamai, pajamų iš žemės ūkio dalis visose ūkių pa-jamose bei pan. Dėl to šiame straipsnyje pristatomi tiesioginės paramos žemės ūkio veiklai reikšmės generuojant ūkių pajamas subjektyvaus vertinimo rezultatai, gauti vykdant mokslinių tyrimų projektą „Agrarinės politikos poveikis kaimo gyventojų pajamoms ir jų diferenciacijai“5. Tyrimu buvo siekta identifikuoti tiesioginių ir kompensacinių išmokų indėlio generuojant ūkio pajamas statistiškai reikšmingus skirtumus pagal įvairius ūkių ekonominius bei socialinius požymius. Tyrimas atliktas remiantis socialiniais duomenimis, t. y. pagal pačių paramos gavėjų įvertintą tiesioginių ir kompensacinių išmokų indėlį į ūkių bendrąsias įplaukas
The paper presents the results of “The Impact of Agricultural Policy on Income Levels and Income Differentiation among Rural Inhabitants” project based on the subjective approach to the evaluation of economic effects of direct subsidies. The aim of the research is to uncover the beneficiaries’ estimations of direct payments’ contribution to the farm income generation as a whole. The research is based on primary data that were obtained from a quantitative survey of the beneficiaries of agricultural direct aid. It was found that the contribution of direct payments (area payments and specific support payments in the beef, dairy and sheepmeat sector) to farm whole revenue generation was higher in larger farms, which are also the recipients of higher direct subsidies; farms in which farming is the main and full-time activity; farms in which income from farming is the main income source. It was found that the contribution of compensatory payments (less favoured area payments and agri-environmental payments for organic farms) to farm whole revenue generation was higher in larger farms, which are also the recipients of higher direct subsidies; farms in which farming is a full-time activity; farms in which income from farming is the main income source for the family
Internet: http://vadyba.asu.lt/34/ManagKaunas34(5)_52.pdf
http://vadyba.asu.lt/34/ManagKaunas34(5)_52.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.38 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.