Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85578
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Aleksandravičienė, Roma;Liaudeneckaitė, J;Liaugminienė, Ramunė;Siaurodinas, Arvydas;Stasiulevičienė, Loreta
Title: Assessment of physical working capacity of differently trained and aged female aerobic gymnasts
Other Title: Skirtingo meistriškumo ir amžiaus aerobininkių fizinio darbingumo vertinimas
Is part of: Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2012, Nr. 3(86)
Extent: p. 5-10
Date: 2012
Keywords: Aerobinė gimnastika;Fizinis darbingumas;PWC170;Širdies susitraukimų dažnis;Aerobic gymnastics;Physical working capacity;PWC170;Heart rate
Abstract: Tyrimo pagrindimas ir hipotezė. Fizinio darbingumo nustatymas taikant PWC170 testą leidžia įvertinti sportininko organizmo fizinį pasirengimą, tačiau šie rodikliai ne visada turi tiesioginį ryšį su sportiniais rezultatais. Tikslas – nustatyti ir įvertinti skirtingo meistriškumo ir amžiaus aerobininkių fizinį darbingumą. Metodai. Buvo tiriama 40 respondenčių: jaunosios sportininkės (jaunės – 12–14 m. mergaitės) ir Lietuvos kūno kultūros akademijos studentės – aerobinės gimnastikos specializantės. Tiriamosios pagal meistriškumą buvo suskirstytos į šias grupes: jaunosios sportininkės (jaunės) (n = 10), pradedančiosios (n = 10), pažengusios, (n = 10) ir didelio meistriškumo (n = 10). Testavimo metu atlikti antropometriniai matavimai, pulsometrijos ir PWC170 testai. Taip pat buvo atliekami du skirtingo intensyvumo fiziniai krūviai, kurių trukmė – 3 ir 5 minutės (laipiojimo tempas (30 kartų per minutę) buvo reguliuojamas pagal muzikos greitį). Rezultatai. Fizinio darbingumo rodikliai tarp didelio meistriškumo ir pradedančiųjų aerobininkių statistiškai reikšmingai nesiskyrė. PWC170 reikšmės panašios pažengusiųjų ir jaunių grupėse, statistiškai reikšmingas skirtumas (p < 0.05) buvo nustatytas tik lyginant pastarąsias dvi grupes su didelio meistriškumo sportininkėmis
Research background and hypothesis. Physical working capacity by PWC170 test allows estimating physical preparation of athletes’ bodies, but these indices may not be directly linked to their sports achievements. Research aim. The aim of this study was to identify and assess physical working capacity characteristics of differently trained and aged female athletes. Research methods. The study included 40 subjects: young athletes (juniors) (12–14-years-old girls) and students of Lithuanian Academy of Physical Education – studying in aerobic gymnastics specialization. According to performance (training) level they were divided into the following groups: juniors (n = 10), beginners (n = 10), moderately trained (n = 10) and well-trained (n = 10) representatives of aerobic gymnastics. The testing included anthropometric measurements, heart rate (HR) measurements (HR values were recorded using heart rate measuring device “Sigma PC-15”, Germany), and PWC170 tests. Athletes carried out two loads of physical activity at different intensities with a duration of 3 and 5 minutes (the rate of stepping (30 times per minute) was regulated according to the tempo of music that was specially prepared in the recording studio). Research results. We found that the differences in physical working capacity between well trained gymnasts and the beginners were not statistically significant. We established similar values of PWC170 in moderately trained and junior groups; statistically significant difference (p < 0.05) was established only comparing the latter two groups with well-trained athletes
Internet: http://www.lkka.lt/sites/default/files/dokuumentai/mokslas/zurnalas_ugdymas/kuno_kultura_386_2012_10_04.pdf
Affiliation(s): Lietuvos kūno kultūros akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.32 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

41
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.