Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85512
Type of publication: Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Karčiauskienė, Rūta;Gasiūnas, Valerijus
Title: BDS5 valymo efektyvumas vertikaliuose grunto ir augalų filtruose
Other Title: Removal efficiency of BOD5 in constructed wetlands of vertical flow
Is part of: Jaunimas siekia pažangos. , Nr. 2 (2007)
Extent: p. 180-185
Date: 2007
Keywords: Nuotekų valymas;Augalų-grunto filtrai;BDS5;Wastewater treatment;Constructed wetlands;BOD5
Abstract: Tyrimų tikslas buvo nustatyti buitinių nuotekų teršalų šalinimo vertikaliosios filtracijos grunto ir augalų filtruose efektyvumą pagal BDS5. efektyvumą vertikaliosios filtracijos grunto-augalų filtruoseNustatytas vidutinis teršalų šalinimo pagal BDS5 šalinimo efektyvumas siekė 86,.6 %. Kad būtų pasiektas normatyvinisį nuotekų išvalymo lygisį, t. y. 25,0 mgO2 l-1, rekomenduojama filtro apkrova turėtų neviršyti pagal BDS5 turėtų būti ne didesnė kaip 11,0 g m-2 d-1. Metų sezonas neturėjo esminės įtakos valymo efektyvumui. Nustatyta tiesioginė teršalų šalinimo BDS5 šalinimo gebos priklausomybė nuo filtro apkrovos pagal BDS5. Tai pat buvo nustatytas koreliacinis ryšys pagal BDS5 koncentracijos nuotekose po valymo su įtekančiomisų nuotekomisų koncentracija pagal BDS5 ir jų debitu. NorintKad pasiekti normatyvinį nuotekų išvalymo lygį, reikalingas tam tikras filtro plotas. Filtro plotui Jo apskaičiuotiavimui vartojamanaudojama temperatūros sąlygojama reakcijos konstanta. Remiantis Pagal tyrimų duomenimis apskaičiuota vidutinė jos reikšmė yra 0,113±0,038. Vertikaliosios filtracijos grunto ir- augalų filtruoseai galimayra pajėgūs efektyviai valyti organinius teršalus iš buitiniųėse nuotekųose
The objective of the present studies has been to estimate wastewater treatment efficiency according to BOD5 of subsurface vertical flow constructed wetlands for treatment of domestic wastewater. The average removal efficiency of BOD5 up to 86.6 % was estimated. In order to reach the normative treatment level of 25.0 mg O2 l-1 according to BOD5 possible load of the filter should not exceed 11.0 g m-2 d-1. The season of the year didn’t show a significant influence on treatment efficiency. Relevance of BOD5 removal capacity of the filter with respect to the BOD5 load was estimated as well. The studies also aimed at the estimation of correlation between BOD5 concentration in the effluent of the filter with respect to the hydraulic loading rate and BOD5 concentration in the influent. In order to reach the normative treatment level according to BOD5 particular area of the filter is necessary. For its calculation, the equation with temperature – dependent rate constant for BOD is used. According to the data of investigation the average mean of the constant 0,113±0,038 was calculated. The constructed wetlands of vertical flow are able effectively to remove organic pollutants according to BOD from domestic wastewater
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85512
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.91 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

8
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.