Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85511
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Strusevičius, Zenonas;Strusevičienė, Sigita Marija
Title: Biogeninių teršalų šalinimo efektyvumas valant nuotekas dvijų pakopų smėlio ir augalų filtruose
Other Title: Efficiency of biogenic pollutant removal by treating wastewater in two-stage sand and plant filters
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 32 (52) (2007)
Extent: p. 75-79
Date: 2007
Keywords: Biogeniniai teršalai;Nuotekos;Smėlio ir augalų filtras;Biogenic pollutants;Runoff;Sand and plant filter
Abstract: 2002 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio instituto mokslininkai parengė didelio užterštumo nuotekų (pieno surinkimo punkto, daržovių perdirbimo bei galvijų skerdimo) valymo trijuose eksperimentiniuose dviejų pakopų smėlio ir augalų filtruose technologijas. Darbo tikslas - įvertinti azoto ir fosforo šalinimo iš nuotekų efektyvumą, filtruojant nuotekas per dvi nuosekliai sujungtas smėlio ir augalų filtro pakopas. Straipsnyje panaudoti tyrimų, atliktų eksperimentiniame objekte - UAB "Agaras" (gyvulių skerdimas ir skerdienos išpjaustymas) 2004-2006 m. duomenys. Valant nuotekas biologiškai dviejų pakopų smėlio ir augalų filtruose bendrojo azoto koncentracija sumažėja nuo 76,0 iki 27,0 mg l-1, o bendrojo fosforo - nuo 6,4 iki 0,7 mg l-1. Pagal šiuos rodiklius išleidžiamos į aplinką nuotekos atitinka aplinkosaugos reikalavimus (Nbendr. £ 30,0 mg l-1, Pbendr. £ 4,0 mg l-1). Horizontaliosios filtracijos smėlio ir augalų filtruose azotas šalinamas anaerobinėmis arba anoksinėmis sąlygomis, todėl išleidžiamose valytose nuotekose apie 40-45 % bendrojo azoto dalies sudaro amonio azotas, kurio koncentracija per tiriamąjį laikotarpį nustatyta didesnė negu leidžiama - 5,0 mg l-1. Fosforo šalinimas abiejose filtrų pakopose vyksta beveik vienodai - pirmojoje pakopoje fosforo koncentracija sumažėja nuo 6,4 iki 3,8 mg P l-1, antrojoje - nuo 3,8 iki 0,7. Pagal bendrąjį fosforą išleidžiamos į aplinką nuotekos atitinka normas (DLK=4,0 mg P l-1)
In 2002 the researchers of the Water Management Institute designed three experimental two-stage sand and plant filters to treat the wastewater from the milk collection station, vegetable processing and cattle slaughtering enterprises, i. e., wastewater of high pollution. The work objective is to evaluate the efficiency of removing nitrogen and phosphorus from wastewater by consistent filtering of wastewater through two sand and plant filter stages. The data of the research carried out in an experimental object - UAB "Agaras" (animal slaughter and carcass dressing) of 2004-2006 was used. The wastewater discharge was measured every day, wastewater samples were taken 2 times per month. Biological wastewater treatment by two-stage sand and plant filters reduces the concentration of total nitrogen from 76,0 to 27,0 mg l-1 and total phosphorus - from 6,4 to 0,7 mg l-1. According to these indicators the wastewater emitted into the environment corresponds to the environmental requirements (Ntotal£30,0 mg l-1, Ptotal £ 4,0 mg l-1). The nitrogen from horizontal filtration in sand and plant filters is removed under anaerobic or anoxic conditions, therefore, about 40-45 % of the total nitrogen part in the emitted treated wastewater is made of ammonium nitrogen, the concentration of which was established to be higher than the allowed one - 5,0 mg l-1. Phosphorus removal in both stages of filters takes places more or less equally - in the first stage the concentration of phosphorus is reduced from 6,4 to 3,8 mg P l-1 and in the second stage - from 3,8 to 0,7. According to the total phosphorus the wastewater emitted into the environment corresponds to the norms (DLK=4,0 mg P l-1)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85511
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.31 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.