Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85510
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Pauliukevičius, Henrikas
Title: Nuotėkį lemiančių veiksnių santykinė reikšmė ir regresijos lygčių taikymo galimybės
Other Title: Relative significance of the runoff formating factors and possibilities to apply the regresion equations
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 31 (51) (2007)
Extent: p. 58-65
Date: 2007
Keywords: Nuotėkio norma;Nuotėkio modulis;Regresijos lygtis;Modulus of flow;Normal annual runoff;Regression equation
Abstract: Lietuvos upių baseinų iki vandens matavimo postų medžiaga. Upių baseinų plotai - nuo 71 iki 3600 km2, bendras jų plotas sudaro 22130 km2. Kai nėra hidrologinių stebėjimų, upių nuotėkio charakteristikos paprastai nustatomos pagal analogus ar izolinijų žemėlapius. Taip nustatant gali būti nemažų paklaidų dėl to, kad, viena, sunku tiksliai parinkti analogą, antra - kad izolinijų žemėlapiuose pateikiami generalizuoti matavimų duomenys. Porinės ir daugianarės koreliacijos bei regresijos metodais tirta, kaip vidutines daugiametes nuotėkio charakteristikas (metų nuotėkio aukštį, didžiausią pavasario paros ir mažiausią 30 parų nuotėkio modulius) veikia skirtingų grupių veiksniai - klimato (metų kritulių kiekis, temperatūra ir garavimas), fiziniai geografiniai (baseino plotas, ežeringumas, pelkėtumas, miškingumas ir lengvi gruntai), antropogeniniai (ariamoji žemė, pievos ir ganyklos, drenuoti plotai ir tvenkiniai). Nustatyta, kad tirtieji veiksniai lemia apie 88% metų nuotėkio aukščio, 85% didžiausio ir 92% mažiausio nuotėkio modulio kaitos. Nuo 8 iki 15% nulemia netirti veiksniai, upių baseinų charakteristikų nustatymo ir klimato charakteristikų bei paties nuotėkio matavimo paklaidos. Metų nuotėkį labiausiai veikia klimato veiksniai, didžiausią ir mažiausią nuotėkį - fiziniai geografiniai ir antropogeniniai veiksniai. Gautos regresijos lygtys verifikuotos pagal dviejų Vidurio Lietuvos ir vieno Vakarų Lietuvos upių baseinų duomenis. Lygtys pakankamai gerai tinka metų nuotėkio aukščiui skaičiuoti - apskaičiuoto nuotėkio santykinė paklaida ne didesnė kaip 2,1-6,8%. Didesnės paklaidos gautos skaičiuojant didžiausią pavasario paros ir mažiausią 30 parų nuotėkio modulius
The influence of the 12 climatic, physiographical and antropogenic factors on the mean characteristics of the annual runoff depht, spring peak diurnal and 30 days minimum modulus of flow is investigated. The data of the 25 Lithuanian river basins are used. The area of river basin changes from 71 to 3600 km2, 22130 km2 overall. The simple and multiple correlation and regression methods are used when investigating how the mean runoff characteristics depend on the different factors and their groups. The climatic factors are main contributors to the mean annual runoff. The dependence of the annual runoff on the factors related to the watershed characteristics and human impact is rather weak. In case of the spring peak flow the significance of all groups of factors investigated becomes nearly equal while climatic factors determinate less than 50% the peak daily flow change. The dominant factors affecting the minimum modulus of flow are physiographycal and human. 12 factors investigated determinates 87,9% of the annual runoff depht, 84,8% of the maximum modulus of flow and 91,6% of the minimum modulus of flow changes in the river basins investigated, when considering that the coefficient of determination reflects the segment of the influence of factors or their group. Remaining 8,4 to 15,2% belongs to the factors not investigated in this work, errors of estimation of characteristic of river basin, the measurement of the climatic characteristic and the runoff itself. Data of the two river basins in the Middle Lithuania and one in the West Lithuania is used to verify the regression equations. The relative errors of the calculation of runoff depth for the Middle Lithuanian rivers were from 2 to 4%, for the West Lithuanian river Akmena - 6,8%. The relative errors are larger in case of the extreme runoff but in most occasions less than 40%. The land use and tile drenage area are strong enough and statistically significant factors affecting the maximum and minimum dis
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85510
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.45 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

110
checked on Dec 9, 2020

Download(s)

20
checked on Dec 9, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.