Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85504
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Ramoška, Edmundas;Morkūnas, Vytautas
Title: Maistingųjų medžiagų išplovimas reguliuojant drenažo nuotėkį
Other Title: Nutrient leaching from controlled drainage systems
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 31 (51) (2007)
Extent: p. 47-57
Date: 2007
Keywords: Drenažo tvenkimas;Išplovimas;Maistingųjų medžiagų koncentracija;Nuotėkis;Concentracion of biogenic materials;Control drainage;Leaching;Run-off
Abstract: Lietuvoje praėjusio amžiaus antroje pusėje planinės ekonomikos sąlygomis intensyvinant gamybą, sausinimo sistemos įrengtos dideliuose plotuose ir daro neigiamą poveikį aplinkai. Dabar labiau subalansuotoje ir gamtosaugos požiūriu sąlygiškai kontroliuojamoje žemdirbystės sistemoje svarbu įvertinti drenažo sistemų valdymo perspektyvą mažinant poveikį aplinkai. Reguliuojamo drenažo efektyvumas gamtosaugos požiūriu tirtas 2003-2006 m. Lietuvos vidurio lygumos centrinėje dalyje karbonatingame giliau glėjiškame priemolingame rudžemyje. Dviejų laukų dviejose įprastai veikiančio ir dviejose reguliuojamo drenažo sistemose stebėtas drenažo hidrologinis veikimas, biogeninių medžiagų koncentracijų kaita nuotėkyje ir išplovimas, analizuotos meteorologinės sąlygos. Drenažo veikimas ir reguliavimas, susijęs su meteorologinėmis sąlygomis, apima pavasario ir rudens-žiemos ciklus. Nitratų azoto koncentracija drenažo nuotėkyje buvo mažesnė šaltuoju laikotarpiu ir nuotėkio pradžioje, iš dalies priklausė nuo drenažo veikimo pobūdžio, meteorologinių sąlygų ir auginamų augalų. Pirmajame lauke reguliuojamo drenažo nuotėkyje trejus metus metinė nitratų azoto koncentracija buvo mažesnė, vienerius metus po sausringų laikotarpių - didesnė negu įprastai veikiančio drenažo nuotėkyje. Reguliuojant drenažą dėl mažesnės nitratų azoto koncentracijos ir sumažėjusio drenažo nuotėkio vidutiniškai per metus nitratų azoto buvo išplaunama 31% mažiau negu drenažui veikiant įprastai. Antrajame lauke gamtosauginio efekto reguliuojant drenažo veikimą negauta dėl anksčiau taikyto skirtingo tręšimo tyrimų plotuose. Reguliuojamo drenažo nuotėkyje metinė nitratų azoto koncentracija buvo vidutiniškai 4,0 mg l-l didesnė, šio elemento per metus buvo išplauta 51% daugiau negu įprastai veikiančio drenažo plote
During the production intensification under the conditions of planned economy drainage systems were installed on large areas in Lithuania and they still have an impact on environment. In an even more balanced agricultural system relatively controlled in an environmental way it is important to evaluate the perspective of the drainage system management by reducing the impact on the environment. The efficiency of regulated drainage in terms of environmental protection was analysed in 2003-2006 in the middle part of the central Lithuania’s flat on Endocalcari Endohypogkeyic Cambisol. The drainage hydrological activity, the variation in the concentrations of biogenic substances in the run-off and leaching in two normally functioning systems of regulated drainage in the two fields were observed and meteorological conditions analysed. The nitrate nitrogen concentration in the drainage run-off was lower in cold period and in the beginning of run-off, and it partly depended on the nature of drainage functioning, meteorological conditions and plants grown. In the run-off of regulated drainage in the first field the annual nitrate nitrogen concentration was lower for three years and for one year after dry periods it was higher compared with the run-off of normally functioning drainage. By regulating the drainage due to a lower nitrate nitrogen concentration and a decreased drainage run-off the average annual rate of nitrate nitrogen leached was by 31% lower than in normally functioning drainage. The environmental effect by regulating drainage functioning in the second field was not achieved due to earlier applied different amounts of nitrogen in fertilizing experiment plots and nitrogen accumulated in the soil. The annual nitrate nitrogen concentration in the run-off of regulated drainage was 2,4-7,8 mg l-l higher and the leaching of this element on average was 51% higher than that in area of the normally functioning drainage
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85504
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.68 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Dec 9, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 9, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.