Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85496
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Baigys, Giedrius;Gaigalis, Kazimieras;Kutra, Ginutis;Feizienė, Dalia;Feiza, Virginijus
Title: Sumažinto žemės dirbimo poveikis dirvožemio vandens atsargoms ir nitratų azoto išplovai
Other Title: Impact of reduced land tillage on soil humidity and leaching of nitrate nitrogen
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 32 (52) (2007)
Extent: p. 5-15
Date: 2007
Keywords: Dirvožemio vandens atsargos;Drenažo nuotėkis;Krituliai;Nitratų azotas;Žemės dirbimas;Environmental protection;Land tillage;Nitrate nitrogen;Runoff;Soil humidity
Abstract: Straipsnyje aptarti dirvožemio vandens atsargų, nuotėkio, nitratų azoto išplovimo iš plotų, kuriuose taikomos sumažinto žemės dirbimo sistemos, tyrimų duomenys. Tyrimai atlikti Pikelių objekte, įrengtame Kėdainių r., LŽŪU VŪI Bandymų skyriaus laukuose, ir Dotnuvos objekte, įrengtame LŽI bandymų sklypuose. Lygintos tradicinė, sumažinto dirbimo, vėlyvojo arimo ir tiesioginės sėjos (vagutės, į kurias beriamos sėklos, purenamos sėjant) žemės dirbimo sistemos. Abiejuose objektuose buvo nustatomos dirvožemio vandens atsargos (svorio metodu). Pikelių objekte buvo matuojamas drenažo nuotėkis, gruntinio vandens lygis ir nustatoma nitratų azoto išplova. Abiejuose tyrimų objektuose ekstensyvesnėse žemės dirbimo sistemose paviršiniame (0–20 cm) dirvožemio sluoksnyje vandens atsargos buvo mažesnės. Sumažinto žemės dirbimo laukuose rudenį pakankamo ir nepakankamo drėgnumo metais vandens atsargos buvo 12,2 ir 5,7 % mažesnės negu tradicinio žemės dirbimo laukuose. Pakankamo drėgnumo metais nustatytas dirvožemio vandens atsargų skirtumas tarp variantų statistiškai patikimas (Ff >Ft). Dirvožemio vandens atsargų skirtumai pavasarį tarp variantų nedideli (2,0–2,7 mm) ir statistiškai nepatikimi (Ff Ft) pakankamo drėgnumo metais statistiškai patikimas. Dirvožemio vandens atsargos sumažinto žemės dirbimo variante 15,1 % mažesnės negu tradicinio žemės dirbimo variante. Pakankamo drėgnumo metais visais metų laikotarpiais didesnis drenažo nuotėkis buvo sumažinto žemės dirbimo laukuose. Rudens ir žiemos laikotarpiais drenažo nuotėkis pakankamo drėgnumo metais sudarė 64,5–66,2 %, nepakankamo – 82,9– 86 % metinio drenažo nuotėkio
The article discusses the research data of soil humidity, runoff and leaching of nitrate nitrogen from the areas in which the systems of reduced land tillage are used. The experiments were carried out in Pikeliai site established in the fields of the Field Experiment Department of WMI of LUA, Kėdainiai district and in Dotnuva site, established in the plots of LIA. The traditional, reduced tillage, late ploughing and direct drilling (rows into which seeds are incorporated are loosened during drilling) systems were investigated. In both sites soil humidity was determined (by weight method). Drainage runoff was measured and nitrate nitrogen leaching was determined in Pikeliai site. In the majority of cases of changing the traditional soil tillage system with more extensive land tillage systems the soil humidity was lower. In the surface (0–20 cm) layer of Dotnuva site statistically reliable difference (Ff >Ft) was established in autumn and in Pikeliai site the same was established in summer and autumn. The nitrate runoff during the year of insufficient humidity was slightly higher compared with the year of sufficient humidity – 10,6–20,3 and 8,1–18,1 kg ha-1 respectively. The mean runoff reduction in the year of insufficient humidity during the research period was 33 % (p-0,05) (traditional and reduced land tillage variants compared)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85496
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

41
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

9
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.