Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85489
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Kazakevičius, Vytautas
Title: Herbicidų purškimo būdų bręstančiuose javuose tyrimai = Research on ways of spraying herbicides in ripening
Other Title: Research on ways of spraying herbicides in ripening
Is part of: Žemės ūkio inžinerija. , [T.] 39, Nr. 3 (2007)
Extent: p. 15-28
Date: 2007
Keywords: Purškimas;Bręstantys javai;Universalūs purkštukai;Inžektoriniai purkštukai;Purkštuvai;Lašelių srautas;Skvarbos galia;Spraying;Ripening corn;Universals;Injector nozzles;Hydropneumatic sprayer;Flow of drops;Permeability power;Weed;Removing
Abstract: Atlikti herbicidų purškimo būdų bręstančiuose javuose tyrimai, naudojant standartinius universalius bei inžektorinius purkštukus, purkštuvą su papildomu oro srautu ir juostinio purškimo įrangą su javų praskleidimo įtaisais. Purškimo būdų palyginamajam vertinimui naudotas sudaromojo lašelių srauto skvarbos galios į tankų bręstančių javų pasėlį kriterijus. Jis nustatytas pagal išpurškiamo iš purkštuko lašelių srauto bendruosius hidraulikos principus. Nustatyta, kad universalių purkštukų, dirbančių esant 0,15–0, 3 MPa slėgiui, skvarbos galia sudaro 0,18–0,44 kW. Inžektorinių purkštukų, dirbančių esant 0,5– 0,7 MPa slėgiui sudaro 0,75–1,2 kW. Didinant slėgį auga išpurkštų lašelių srauto greitis ir atitinkamai skvarbos galia, tačiau susidaro daugiau smulkių lašelių, kurie, kai vėjo greitis viršija kritinę ribą V >3 m/s, nunešami purškimo metu pavėjui. Tyrimais nustatyta, kad tankiame bręstančių javų pasėlyje esančių piktžolių naikinimo herbicidu Roundup Classic efektyvumas priklauso nuo naudojamo purškimo būdo, skvarbos galios ir nuo pasėlio tankio. Purškiant jį universaliais purkštukais piktžolių kiekis sumažėjo 24 %, o inžektoriniais – 63 %. Papildomos priemonės lašelių srauto skvarbos galiai didinti gerina piktžolių naikinimo efektyvumą bręstančiuose javuose. Purškimas pneumohidrauliniu purkštuvu su papildomu oro srautu padidina piktžolių naikinimo efektyvumą 3,4 karto, o naudojant juostinio purškimo įrangą su javų praskleidimu – 3,8 karto lyginant su purškimo universaliais purkštukais duomenimis
The research of the ways of spraying herbicides in ripening corn using standard universal and injector sprayers as well as a sprayer with an additional air flow and a band spraying equipment with a crop spreading device was performed. The criterion of permeability power of the flow of composing drops on dense crop was used for the comparable evaluation of the ways of spraying. It was determined according to common hydraulic principles of the flow of drops flowing from the nozzle. It was determined that permeability power of universal nozzles working at the pressure of 0.2–0.3 MPa is 0.21–0.44 kW. Permeability power of injector nozzles working at the pressure of 0.5–0.5 MPa is 0.75–1.2 kW. Increasing pressure, the speed of the flow of sprayed drops and accordingly permeability power increase but more small drops emerge that at the time of spraying are carried away downwind when the speed of wind exceeds the critical point (V=3 m/s). The research estimates that the efficiency of removing of weed on dense ripening corn with the help of the herbicide Roundup Classic depends on the permeability power of the way of spraying used and on crop density. While spraying this herbicide using universal nozzles, the amount of weeds lessened by 24 %, and using injector nozzles – by 63 %. The efficiency of removing of weed on ripening corn is increased using additional means for increasing the permeability power of the flow of drops. Spraying using a hydro pneumatic sprayer with the additional air flow increases the efficiency of removing of weed 3.4 times, and using a band spraying equipment with crop spreading increases this efficiency 3.8 times in comparison with the data when universal sprayers are used for spraying
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85489
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.86 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.