Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85488
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Nakčiūnas, Mindaugas;Plieskis, Kęstutis
Title: Skystų degalų mišinių emisijos tyrimas = Research of emission of liquid fuel blends
Other Title: Research of emission of liquid fuel blends
Is part of: Žemės ūkio inžinerija. , [T.] 39, Nr. 4 (2007)
Extent: p. 52-59
Date: 2007
Keywords: Biodyzelinas;Rapsų aliejus;Degalų mišiniai;Degimas;Biodiesel;Rapeseed oil;Fuel blends;Burning
Abstract: Tyrimų tikslas – nustatyti deginių sudėtinių dalių NOx ir CO emisiją deginant skystus degalų mišinius iš biodyzelino (RME), rapsų aliejaus ir mineralinio dyzelino. Pagal oro srautų temperatūrų skirtumus įvertintas šilumos generatoriaus darbo efektyvumas. Eksperimento metu šie mišiniai deginti šilumos generatoriuje OV 65. Matuota sušildyto oro bei išmetamų deginių temperatūra, NOx ir CO emisija. Rezultatams palyginti buvo deginamas grynas mineralinis dyzelinas. Tyrimų metu nustatyta deginių emisijos sudėtis ir generatoriaus efektyvumas deginant įvairius skystų alternatyvių degalų mišinius. Pastebėta, kad optimizuotas dyzelinui dozatorius, gali deginti mišinius, kuriuose aliejus negali viršyti 75 %. Dėl šios priežasties ir deginių emisija palankesnė deginant dyzeliną. Šilumos generatoriaus efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo degalų mišinio šiluminingumo. Deginant mišinius su 25 % dyzelino sušildyto oro temperatūra vidutiniškai sumažėja 9,0 %. Tyrimų duomenimis azoto oksidų kiekis deginiuose mažai priklauso nuo mišinio sudėties. Anglies monoksido kiekis deginiuose didėja mažėjant mineralinio dyzelino kiekiui degalų mišinyje. Nustatyta, kad naudojant biologinės kilmės degalus šilumos gamybai būtina jiems optimizuoti degiklių konstrukcijas
The objective of the research was to establish the composition of NOx and CO emission, while burning liquid fuel blends, made of biodiesel (RME), rapeseed oil and mineral diesel. Work efficiency of the heat generator was evaluated according the differences of air flow temperature. During the experiment the mentioned blends were burned in generator OV 65. The temperatures of incoming and heated air, the temperature of exhaust, which come out of the generator as well as the emission of NOx and CO were measured. In order to compare the results the pure mineral diesel was burned. During the experiment, the composition of burning emission and the efficiency of the generator, while burning various liquid fuel blends, were established. It was detected that the optimal amount of diesel and oil, given by dispenser, in the blend should not exceed 75 %. Due to this reason the burning emission is more favorable while burning pure diesel. The efficiency of heat generator is directly dependent on calorific capacity of fuel blend. While burning blends with 25 % diesel, the temperature of heated air reduces approximately 9 %. The results of the experiments show that the amount of NOx slightly depends on the composition of the blend. The amount of CO in the burnings increases, when the amount of mineral diesel in fuel blend reduces. It was established that it is necessary to optimize the construction of the burner, while applying biological origin fuel for heating
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85488
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.07 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.