Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85471
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Germanas, Laimutis
Title: Šiaudų sklaidos ir purenimo būdo poveikis dirvai ir derliui = Influence spreading of straw and tillage method on soil and yield
Other Title: Influence spreading of straw and tillage method on soil and yield
Is part of: Žemės ūkio inžinerija. , [T.] 40, Nr. 1 (2008)
Extent: p. 5-16
Date: 2008
Keywords: Šiaudai;Sėja;Dirvos purenimas;Kietis;Frakcinė sudėtis;Derlius;Straw;Sowing;Soil hoeing;Hardness;Fractional composition;Yield
Abstract: Pastaruoju metu Lietuvoje auginant javus populiarėja minimalaus dirvos purenimo technologijos bei ražieninė sėja. Norint sumažinti darbų apimtį, atpiginti produkciją bei panaudoti šiaudus kaip organinę trąšą kuliant javus šiaudai dažniausiai smulkinami ir paskleidžiami dirvoje. Todėl taikant tausojamosios žemdirbystės technologijas didelis dėmesys skiriamas šalutinei augalų produkcijai – šiaudų smulkinimui ir paskleidimui dirvoje. Dirvos padengimas šiaudais mažina erozijos, mineralinių trąšų ir pesticidų išplovimo iš dirvožemio procesus, gerina dirvos agrofizikines savybes, struktūrą. Siekiant įvertinti šiaudų sklaidos dirvoje ir purenimo būdo įtaką dirvos frakcinei sudėčiai, padengimui šiaudais, kiečiui bei derliui, atlikti eksperimentiniai tyrimai dirvoje, kurioje augo miežiai. Po derliaus nuėmimo likę šiaudai įterpti į dirvą ariant, ražieniniu skutiku plokščiapjoviais noragėliais, sėjamosios darbinėmis dalimis arba po sėjos paskleisti dirvos paviršiuje. Sėti žieminiai kviečiai. Nustatyta, kad įterpti smulkinti šiaudai, lyginant su paskleistais dirvos paviršiuje, didino dirvos smulkiųjų frakcijų kiekį. Vidutinis dirvos agregatų skersmuo sumažėjo nuo 56,3 ± 3,4 mm iki 49,7 ± 3,2 mm. Įterpti dirvoje šiaudai derliaus nuėmimo laikotarpiu mažino dirvos kietį. Variantuose su įterptais šiaudais 15 mm gylyje dirvos kietis nuo 820 kPa iki 1240 kPa, o paskleidus šiaudus dirvos paviršiuje, nuo1040 kPa iki 1620 kPa. Po sėjos paskleisti dirvos paviršiuje šiaudai, lyginant su įterptais į dirvą, visuose variantuose didino javų grūdų derlių. Vidutinis derliaus priedas 0,59 t/ha (R05 = 0,38 t/ha)
In Lithuania recently growing the corn spread minimal hoeing technology of the soil and stubbly sowing, using straw like organic fertilizer. Mostly straw are cutting and overspreading in the soil flailing corn. Therefore, applying the sparing agriculture technologies, the big attention is give to the plants by-products - straw cutting and overspreading in the soil. The soil covering with straw, reduce processes of erosion, mineral fertilizer and pesticides are scour from soil, improve agrophysical properties and structure of the soil. In order to evaluate the influence of straw position in soil towards hardness of soil, humidity and covering the surface of straw, experimental researches in the soil, where barleys were growing, were performed. After getting the harvest, remaining straw were inserted into soil while ploughing using stubbly scraper with flag-cut ploughshares, sowing by working parts or after sowing were spread on the surface of soil. It was established, that put in cut straw increased the small fraction amount of the soil, compare with overspread in the surface of soil. The mean diameter of the soil sets decrease from 56,3 ± 3,4 mm to 49,7 ± 3,2 mm. Put in straw decrease the soil hardness in the soil in harvest season. The soil hardness is from 820 kPa to 1240 kPa in variant with put in straw, and overspread straw on surface of the soil is from 1040 kPa to 1620 kPa. After sowing, overspread straw on the soil surface increase corn yield in all variants, compare with put in straw to the soil. The mean augmentation of the yield is 0,59 t/ha (R05=0,38 t/ha)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85471
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.52 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.