Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85470
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Šukys, Povilas;Šaulienė, Alvyda;Mažvila, Jonas;Adomaitis, Tomas
Title: Trąšų su ceolito priedu įtakos varpinių žolių derliui, azoto migracijai dirvožemyje ir išplovimui tyrimai
Other Title: Reseaarch of influence of fertilizer with zeolite additive on yield of grasses, nitrogen migration in soil and nitrogen leaching
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 32 (52) (2007)
Extent: p. 88-96
Date: 2007
Keywords: Ceolitas;Išplovimas;Mineralinis azotas;Varpinių žolių derlius;Leaching;Mineral nitrogen;Zeolite;Yield of grasses
Abstract: Mineralinių trąšų naudojimas augalų derliui didinti glaudžiai susijęs su pasklidąja žemės ūkio tarša. Ekologiniu požiūriu ypač negatyvus augalų nesunaudoto azoto išplovimas gilyn, nes didesni azoto kiekiai teršia gruntinį vandenį. Šio darbo tikslas - nustatyti trąšų KAN-27 (kalcio amonio salietros) su 6 % ceolito priedu įtaką varpinių žolių derliui ir azoto išplovimui natūraliomis gamtinėmis sąlygomis. Eksperimentas, trukęs dvejus metus (2005-2006), atliktas moreninės kilmės smėlinguose priemoliuose ir limnoglacialinės kilmės dulkiškuose moliuose Biržų rajone, aktyvaus karsto zonoje. Tręšiant N120(KAN-27)P120K150 trąšų norma su ceolito priedu ir be jo, abiejuose bandymų variantuose augintų varpinių žolių derlius nesiskyrė. Tam galėjo turėti įtakos tiriamojo laikotarpio sausros ir drėgmės trūkumas abejų metų liepą ir rugsėjį, dėl to antrosios pjūties derliai smėlingo priemolio dirvožemyje buvo 4,5-5,5 karto, o dulkiško molio dirvožemyje - 3,8-4,5 karto mažesni negu pirmosios pjūties derliai. Smėlingo priemolio dirvožemyje mineralinio azoto koncentracijos skirtumai 0,4 ir 0,8 m gylio lizimetrų vandenyje gauti statistiškai nereikšmingi. Dulkiško molio dirvožemyje gautas netikėtas rezultatas: variante, tręštame azoto trąšomis su ceolito priedu, mineralinio azoto koncentracijos buvo reikšmingai didesnės negu variante, tręštame vien azoto trąšomis. Tai galėjo nulemti žinoma ceolito savybė didinti molio poringumą, taigi ir intensyvesnį azoto atsargų išplovimą iš paviršinio humusingojo sluoksnio
The use of mineral fertilizers to increase crop yield is closely related with nonpoint source pollution. Ecologically, the leaching of nitrogen, not assimilated by plants, into deep layers is especially negative as larger amounts of nitrogen pollute groundwater. The objective of this work is to establish the influence of fertilizer KAN-27 (nitrochalk) with 6 % of zeolite additive on the yield of grasses and leaching of nitrogen under natural conditions. The experiment which lasted two years (2005-2006) was carried out in moraine sandy loams and glacial lacustrine silty clays of Biržai district in the zone of active karst. There were two trial variants with fertilization of N120(Kan-27)P120K150 with zeolite additive and without it and the yields of grasses in both variants were the same. The droughts and shortage of moisture during the research period of July and September of both years could have had influence on that, therefore, the yields of the second harvest were 4.5-5.5 times lower in sandy loam soils and 3.8-4.5 times lower in silty clay soils compared with the first harvest. The differences of mineral nitrogen concentrations in lysimeter water at a depth of 0.4 and 0.8 m in sandy loam soil were statistically insignificant. An unexpected result was achieved in silty clay soil: mineral nitrogen concentration was significantly higher in the variant fertilized with nitrogen fertilizer with zeolite additive compared with the variant fertilized with only nitrogen fertilizer. That could have been determined by a known zeolite feature to increase porosity of clay, thus more intensive leaching of nitrogen supplies from the surface humus layer
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85470
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.17 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

41
checked on May 1, 2021

Download(s)

7
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.