Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85463
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Kutra, Ginutis;Gaigalis, Kazimieras
Title: Požeminio ir drenažo vandens užterštumas azoto junginiais tvartų teritorijose
Other Title: Analysis of investigations on underdwater and drainage water pollution with nitrogen compounds on farms implementing EU nitrate directive
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 32 (52) (2007)
Extent: p. 80-87
Date: 2007
Keywords: Bendrasis azotas;Požeminis vanduo;Nuotėkis;Tvartų teritorijos;Vandens telkinių tarša;Barn territories;Runoff;Underwater;Pollution of water bodies;Total nitrogen
Abstract: Požeminio ir drenažo vandens užterštumo bendruoju azotu tvartų teritorijose duomenys atspindi gyvulininkystės ūkių poveikį vandens telkiniams. Apibendrinus stebėsenos duomenis nustatytos bandų dydžių ir vandens telkinių azoto apkrovos kitimo tendencijos bei priklausomybės. Darbo tikslas ir buvo išnagrinėti tvartais užstatytų teritorijų ir mėšlo bei srutų taplyklų užimtų plotų poveikį požeminiam ir drenažo vandeniui įgyvendinant ES nitratų direktyvos reikalavimus. Bendrojo azoto koncentracijos požeminiame ir drenažo vandenyje buvo tirtos ūkių, laikančių >750 ir 150-200 sutartinių gyvulių vienetų (SGV), tvartų teritorijose intensyvios gamybos Kėdainių ir Joniškio rajonuose. Dirvožemiai - lengvi ir vidutinio sunkumo priemoliai. Požeminiame vandenyje bendrojo azoto koncentracijos buvo tirtos ir ūkio, laikančio 20-30 SGV, tvarto teritorijoje kalvoto reljefo sąlygomis. Dirvožemiai - lengvi priemoliai ir priesmėliai. Vandens mėginiai cheminiams tyrimams imti 1 kartą per mėnesį. Bendrasis azotas nustatytas laboratorijoje spektrometriniu metodu, vartojant fenoldisulfo rūgštį, tyrimų duomenys grupuojami ir analizuojami lyginimo ir regresinės-koreliacinės analizės metodais. Nustatytas pakankamai patikimas ryšys tarp bendrojo azoto koncentracijų drenažo ir požeminiame vandenyje. Determinacijos koeficientas R2 =0,86, kai tvartų teritorijose yra 150-200, ir R2 =0,76, kai >750 SGV. Patikimesnis ryšys gautas tarp drenažo nuotėkio ir metinio kritulių kiekio negu tarp metinio drenažo nuotėkio ir vegetacijos laikotarpio kritulių. Determinacijos koeficientai (R2) - atitinkamai 0,68 ir 0,57
The data of underwater and drainage water pollution with total nitrogen in barn territories reflect the impact of animal husbandry farms on water bodies. The concentrations of total nitrogen in underdwater and drainage water were analysed in the barn territories of the farms with >750 and 150-200 LU. The concentrations of total nitrogen in underdwater were analysed in the barn territory of a farm with 20-30 LU. Fairly reliable relationship was established between the concentrations of total nitrogen in underdwater and drainage water. Determination coefficient R2 = 0.86, when barn territories are with 150-200 LU and R2 = 0.76, when >750 SGV. More reliable relationship was achieved between drainage runoff and the annual amount of precipitation compared with the relationship between the annual drainage runoff and vegetation period precipitation. Determination coefficients (R2) are 0.68 and 0.57 respectively. The tendencies of higher or lower reliability of increased total nitrogen concentrations in underdwater and drainage water in all investigated barn territories were established during the period of 2002–2007. Keeping large herds in one territory (over 750 LU) results in much higher pollution of underwater per 1 SGV, compared with keeping smaller herds in one place. The amount of total nitrogen per 150-200 and 20–30 SGV was 11-34 % lower compared with a barn territory of >750 LU respectively in 2002-2007. With an increase of animal numbers in herds the area of a barn territory per 1 LU increases as well (4.3-5.1 times)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85463
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.13 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

76
checked on Dec 9, 2020

Download(s)

18
checked on Dec 9, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.