Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85455
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Šaulys, Valentinas;Bastienė, Nijolė;Šaulienė, Alvyda
Title: Sausinimo sistemų paviršinio vandens nuleistuvų būklės tyrimai
Other Title: Condition of surface water inlets in drained land areas
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 31 (51) (2007)
Extent: p. 81-87
Date: 2007
Keywords: Drenažo priežiūra;Paviršinio vandens nuleistuvai;Pažaidos;Damages;Drainage maintenance;Surface water inlets
Abstract: Paviršinio vandens nuleidimo nuo drenuotų plotų tyrimai tapo aktualūs didėjant drenažo sistemų plotams. Kad būtų galima palaikyti pakankamą sausinimo efektyvumą nuleidžiant paviršinį vandenį nuo drenuotų laukų, paviršinio vandens nuleistuvų tankį reikėjo padidinti iki 5,5 vnt. 100 ha-1. Tai nulėmė magistralinio nuleidžiamojo tinklo tankio mažėjimas. Paviršinio vandens nuleistuvų techninės būklės stebėjimai drenuotuose šalies laukuose atliekami nuo 1986 m. Nustatyta, kad per 90% nuleistuvų yra F-5 konstrukcijos. Straipsnyje aptarta šios konstrukcijos nuleistuvų būklė, įvertintas įrengimo vietos parinkimas, paviršinio vandens atitekėjimo iki nuleistuvo sąlygos ir vandens įtekėjimo angų būklė. Tyrimai parodė kai kuriuos jų konstrukcijų trūkumus, nemažai įrengimo klaidų ir gedimų, atsiradusių eksploatavimo laikotarpiu. Nustatyta aiški vandens įtekėjimo angų užnešimo gruntu ir užaugimo augalija didėjimo tendencija: nuleistuvų, kurių vandens įtekėjimo angos visiškai užneštos, 1986 m. buvo 11,1%, 1996 m. - 20,8%, o 2007 m. - 42,9%. Tuo remiantis galima teigti, kad nuleistuvai, kurių vandens įtekėjimo angos pusiau užneštos, greitai irgi neveiks, jeigu nebus laiku ir tinkamai atliekami priežiūros darbai
The investigations of surface water removal from the drained land areas have become relevant with the increase of drained areas. In order to maintain adequate draining efficiency, while evacuating surface water from the drained lands, the density of surface water inlets had to be increased up to 5,5 units 100 ha-1. That was determined by the density reduction of the open drains. Observations of the technical condition of surface water inlets in the drained lands of the country have been carried out since 1986. It was established that over 90% of inlets were of F-5 construction. The article analyses the condition of the inlets of such design and evaluates the installation location, conditions of water flow towards an inlet and the state of water inflow openings. The research proved some drawbacks of the design, a number of installation errors and failures that had occurred during the operation period. A clear increasing tendency of silting of water inflow openings and overgrowing with vegetation was established: in 1986 there were 11.1%, in 1996 - 20.8%, and in 2007 - 42.9% of inlets with complete siltation of water openings. On this ground it can be stated, that the inlets with partial siltation of water inflow openings will fail soon, if there are no timely and appropriate maintenance works carried out
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85455
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.95 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

60
checked on Dec 9, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 9, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.