Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85453
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Gužys, Saulius;Petrokienė, Zita
Title: Azoto junginių išplovimas skirtingo intensyvumosėjomainų sąlygomis
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 31 (51) (2007)
Extent: p. 5-14
Date: 2007
Keywords: Balansas;Derlius;Dirvožemis;Drenažo vanduo;Išplovimas;Mineralinis azotas;Bendrasis azotas;Balance;Drainage water;Leaching;Mineral nitrogen;Total nitrogen;Soil;Water protection
Abstract: Tyrimai atlikti Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio instituto žemėje Lipliūnų kaime giliau karbonatingame giliau glėjiškame rudžemyje (RDg4-K2). Tyrimų pagrindas - 3 drenažo sistemos, kuriose taikomos Norfolko, kaupiamųjų ir žolių sėjomainų rotacijos. Didžiausiu produktyvumu ir didžiausiomis mineralinio azoto atsargomis dirvožemyje išsiskyrė kaupiamųjų sėjomainos rotacija. Mineralinio azoto atsargos dirvožemyje buvo lemiamos daugelio gamtinių ir antropogeninių veiksnių (tręšimo, derliaus, drenažo nuotėkio). Mažiausiu metiniu vidutiniu drenažo nuotėkiu išsiskyrė produktyviausia - kaupiamųjų sėjomaina. Taikant ne tokias produktyvias sėjomainas drenažo nuotėkis padidėja. Didžiausia mineralinio ir bendrojo azoto koncentracija ir išplovimas buvo taikant kaupiamųjų sėjomainą. Norfolko ir žolių sėjomainų sąlygomis azoto išplovimas mažėja. Tiek mineralinio, tiek bendrojo azoto išplovimas dėl augalų derlingumo, jų tręšimo, azoto balanso ir azoto balanso kompensavimo mineralinėmis trąšomis įtakos kinta parabolės y=a-bx+cx2 dėsningumu. Mažiausiai azoto išplaunama tada, kai tręšiama 71-66 kg ha-1 v. m., agroekosistemos derlingumas - 30-93 GJ ha-1 ir nedidelis neigiamas azoto balansas (-48; -32 kg ha-1). Azoto balansas, neatsižvelgiant į taikomą sėjomainą, iš esmės priklausė nuo tręšimo mineralinėmis trąšomis
The investigations were carried out in the land of the Water management institute of LUA, in the village of Lipliūnai on Endocalcari Endohypogkeyic Cambisol (CMg-n-w-can). The base of investigations is 3 drainage systems, which contain Norpholc, row crops and grasses crop rotations. The row crop rotation was distinguished by the highest productivity as well as by highest amount of mineral nitrogen in soil. The amount of mineral nitrogen in soil was determined by many natural and anthropogenic factors (fertilization, yield, drainage runoff). The most productive row crop rotation was distinguished by the least mean annual drainage runoff. When applying a less productive crop rotation the drainage runoff increases. The row crop rotation was distinguished by the highest mineral and total concentration nitrogen in soil and the highest leaching. Nitrogen leaching is reduced under the conditions of Norfolc and grasses crop rotations. The leaching of mineral and total nitrogen under the conditions of crop productivity, its fertilization, nitrogen balance and nitrogen balance compensation of nitrogen fertilization varies by parabolic (y=a-bx+cx2) regularity. The minimal nitrogen leaching is gained under the following conditions: fertilization - 66-71 kg ha-1 a.m., agroecosystem productivity - 30-94 GJ ha-1 and moderate negative nitrogen balance - (-48; -32 kg ha-1). Independent of applying crop rotation nitrogen balance was essentially dependent on mineral fertilization
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85453
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.42 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.