Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85448
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Vaikasas, Saulius;Poškus, Vacys
Title: Nevėžio upės Kėdainių mieste tėkmių ir nešmenų režimo natūriniai tyrimai
Other Title: Field measurements of the regime of currents and sediments in theriver Nevėžis in Kėdainiai
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 31 (51) (2007)
Extent: p. 88-95
Date: 2007
Keywords: Biogeninė vandens tarša;Upių tėkmių natūriniai tyrimai;Bed process;Field measurements;Pollution;River Nevėžis
Abstract: Matavimais nustatyta, kad tiriamosios Nevėžio atkarpos dugne susidariusi 1-3 mm akmenukų savigrinda, dugniniai nešmenys nejuda, skendintieji tėkmės nunešami žemyn, o vaginiai procesai neintensyvūs ir yra pasiekę dinaminę pusiausvyrą. 2006 m. žiemą išmatuota biogeninė upės vandens tarša pagal bendrojo azoto (N) ir fosforo (P) junginius daug kartų buvo didesnė už didžiausias leidžiamas koncentracijas (DLK) Lietuvos vandens telkiniams; pagal BDS7 (<5,35 mg/l) vandens kokybė buvo patenkinama, pagal Q2 (=1÷2,5 mg/l) - bloga. Nustatyta ypač didelė pakraščių dumblo ir nuosėdų biogeninė tarša (N ³ 12,60, P - 1,97-2,13 mg/l). Kadangi Nevėžis mažai vandeningas, daugiausia maitinamas tik paviršinio nuotėkio ir sniego tirpsmo vandens, o sausojo laikotarpio gamtosauginis debitas siekia tik 0,6 m3/s, upė yra labai jautri eutrofikacijai ir lengvai pažeidžiama antropogeninės bei pramoninės taršos. Kėdainių pramonės įmonių suvartojama Nevėžio debito dalis (0,24 m3/s) gali siekti net 30% viso gamtosauginio debito, sausuoju laikotarpiu sunku pakankamai atskiesti Panevėžio ir Kėdainių pramonės įmonių išleidžiamas iš dalies išvalytas nuotekas. Todėl labai svarbu kontroliuoti ir gerinti į upę išleidžiamo vandens kokybę ir mažinti antropogeninę taršą
On the basis of field measurements it has been established that there is a 1-5 cm pebble bed formed self-armouring. The bed sediments do not move usually, while the suspended sediments are brought down by the flow. As a matter of fact, the bed processes are not intensive and have reached the dynamic balance. In winter 2006 the biogenic contamination of the River water in view to nitrogen (N) and phosphorus (P) concentration significantly exceeded the allowed maximum rate in a carp-breeding pond. Although the water quality was rather satisfactory in view to BDS7 (<5,35 mg/l), it was poor in view to Q2 (=1÷2,5 mg/l). It has been established a particularly great distributive biogenical pollution along the River banks (N³12,60, P - 1,97 - 2,13 mg/l). The River is very sensitive to eutrophication and easily affected by both antropogenic and industrial pollution, because it is not deep and is mainly fed by surface discharge and melting snow water only. As a result, environment-friendly water discharge during the dry season is 0,6 m3/s only. Besides, industrial water consumption in Kėdainiai (0,24 m3/s) can make up even to 30% of this discharge. As a result, during the dry season it is not sufficient to properly dilute the partially treated sewage discharged by both Panevėžys and Kėdainiai industrial companies
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85448
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.68 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Mar 31, 2020

Download(s)

10
checked on Mar 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.