Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85447
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Aškinis, Simonas
Title: Pieno surinkimo punktų nuotekų valymo vertikaliosios filtracijos smėlio filtre modeliniai tyrimai
Other Title: Model research of wasterwater treatment by vertical filtration sand filter in milk collection stations
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 32 (52) (2007)
Extent: p. 97-101
Date: 2007
Keywords: Apvalymo efektyvumas;Filtracijos kelias;Nuotekų valymas;Vertikalioji filtracija;Filtration route;Treatment efficiency;Vertical filtration;Wastewater treatment
Abstract: Pieno surinkimo punktuose susidaro organiniais teršalais labai užterštų nuotekų, kurių BDS5 svyruoja nuo 369 iki 1388 mgO2/l. Vidutinis tirtų nuotekų užterštumas buvo 600 mgO2/l. Biogeninių medžiagų jose buvo palyginti nedaug: bendrojo azoto - 27,3, bendrojo fosforo - 5,0 mg/l. Kai nuotekų kiekių svyravimai dideli, buitinėms nuotekoms valyti sėkmingai naudojami vertikaliosios filtracijos smėlio filtrai. Norėdami nustatyti šių filtrų naudojimo pieno surinkimo punkto nuotekoms valyti galimybes, atlikome modelinius tyrimus. Nuotekų valymo filtruose efektyvumas pagal BDS5 siekė 99,3, pagal skendinčiąsias medžiagas - 99,1, bendrąjį azotą - 91,2, bendrąjį fosforą - 98,8 %. Remiantis tyrimų rezultatais buvo sudarytos priklausomybės lygtys, pagal jas apskaičiavome pagrindinių teršalų kiekius pieno surinkimo punktų nuotekose, prasisunkusiose per skirtingo storio smėlio sluoksnį. Skaičiavimai parodė, kad nuotekų valymą iki leidžiamų ribų užtikrina filtracija per 0,6 m smėlio sluoksnį. Tokiame vertikaliosios filtracijos filtre vidutinis išvalymo lygis pagal BDS5 būtų 20 mgO2/l, o valymosi efektyvumas - 95,9 %. Bendrojo azoto valymosi efektyvumas būtų 88,1 %, bendrojo fosforo - 96,9, skendinčiųjų medžiagų - 95,5 %. Preliminarūs tyrimai modelyje parodė, kad vertikaliosios filtracijos smėlio filtrai gali būti naudojami pieno surinkimo punktų nuotekoms valyti
Milk collection stations produce wastewater heavily contaminated with organic pollutants BOD5 of which ranges from 369 to 1388 mgO2/l. The average pollution of the analysed wastewater was 600 mgO2/l. There was not a big amount of biogenic materials in it: total nitrogen - 27.3, total phosphorus - 5.0 mg/l. When variations of wastewater amounts are great, sand filters of vertical filtration are successfully used to treat domestic wastewater. Model research was carried out to identify the possibilities of using these filters to treat wastewater from milk collection stations. These filters ensure wastewater treatment efficiency which is equal to 99.3 % by BOD5, 99.1 % by suspended solids, 91.2 % by total nitrogen and 98.8 % by total phosphorus. On the basis of research results dependence equations were made, they were used to calculate the amounts of major pollutants in the wastewater of milk collection stations, leached through a sand layer of different thickness. The calculations showed that filtration of wastewater through 0.6 m thick sand layer ensures treatment up to allowed limits. In such filter of wertical filtration the average treatment level would be 20 mgO2/l by BOD5 and treatment efficiency - 95.9 %. Treatment efficiency of total nitrogen would be 88.1 %, total phosporus - 96.9 % and suspended solids - 95.5 %. Preliminary research in the model showed that sand filters of vertical filtration can be used to treat wastewater from milk collection stations
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85447
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.81 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.