Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85429
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Germanas, Laimutis
Title: Šiaudų vertikalaus paskirstymo dirvos sluoksnyje poveikis jos savybėms = Effect of srtaw vertical distribution in soil layer for qualities
Other Title: Effect of srtaw vertical distribution in soil layer for qualities
Is part of: Žemės ūkio inžinerija. , [T.] 39, Nr. 3 (2007)
Extent: p. 29-39
Date: 2007
Keywords: Šiaudai;Sėja;Dirvos purenimas;Kietis;Drėgnis;Straw;Sowing;Soil losses;Soil hardness;Soil humidity
Abstract: Šiuolaikinėje žemdirbystėje vis dažniau naudojamos organinės trąšos. Tai gali būti šiaudai, tarpiniai augalai ar mėšlas. Šiuo metu populiarėjant tausojamosios žemdirbystės technologijoms didelis dėmesys skiriamas šalutinei augalų produkcijai – šiaudų smulkinimui ir paskleidimui dirvoje. Dirvos padengimas šiaudais mažina erozijos, mineralinių trąšų ir pesticidų išplovimo iš dirvožemio procesus, gerina dirvos agrofizikines savybes, struktūrą. Siekiant įvertinti šiaudų padėties dirvoje įtaką dirvos kiečiui, drėgmei, paviršiaus padengimui šiaudais atlikti eksperimentiniai tyrimai dirvoje, kurioje augo miežiai. Po derliaus nuėmimo likę šiaudai įterpti į dirvą ariant, ražieniniu skutiku plokščiapjoviais noragėliais, sėjamosios darbinėmis dalimis arba po sėjos paskleisti dirvos paviršiuje. Sėti žieminiai kviečiai. Nustatyta, kad miežių šiaudus susmulkinus ir paskleidus dirvos paviršiuje, vidutinis dirvos padengimas šiaudais 79,6±6,9 %, o supurenus ražieniniu skutiku plokščiapjoviais noragėliais – 51,6±5,6 %, dirvą suarus – tik 2,2 %. Pavasarį dirvos padengimo šiaudais skirtumai tarp variantų sumažėjo. Prieš sėją dirva kiečiausia nedirbtoje ražienoje. Vegetacijos pabaigoje, paviršiniame dirvos sluoksnyje, dirvos kietis mažesnis variantuose, kur įterpti į dirvą šiaudai. Šiaudus paskleidus po sėjos dirvos paviršiuje, dirva yra kietesnė. Po sėjos dirvos paviršiuje paskleisti šiaudai, lyginant su įterptais dirvos sluoksnyje, rudenį didino dirvos drėgnį vidutiniškai 5,7 %, (LSD(05)=3,6 %). Atlikti absoliutaus ir tūrinio dirvos drėgnio bei dirvos tankio tyrimai rodo stiprų koreliacinį ryšį tarp jų (R=0,9336) todėl, žinant du iš minėtų trijų dydžių, galima pakankamai tiksliai įvertinti trečiąjį
In the modern agriculture usage of organic manure are expanding. It can be straw, intermediate plants or dung. At present, when the technologies of sparing agriculture are spreading quickly, great attention is paid for secondary production of products – chopping and spreading of straw in soil. Covering soil with straw reduces the process of erosion, elution of mineral manures and pesticides from soil, improves agro-physical features and structure of soil. In order to evaluate the influence of straw position in soil towards hardness of soil, humidity and covering the surface of straw, experimental researches in the soil, where barleys were growing, were performed. After getting the harvest, remaining straw were inserted into soil while ploughing using stubbly scraper with flag-cut ploughshares, sowing by working parts or after sowing were spread on the surface of soil. It was estimated that after chopping and spreading straw of barleys on the surface of soil, average covering of soil with straw was 79.6±6.9 %, and after loosing the soil using stubbly scraper with flag-cut ploughshares – 51.6±5.6 %, after ploughing soil – only 2.2 %. Soil covering differences in spring reduced. Before sowing the biggest hardness was in non-cultivated stubble. At the beginning of vegetation in the superficial layer of soil hardness of soil is lower in the variants inserted into soil with straw. Spreading straw on the surface of soil after sowing, the hardness of soil is bigger. Spread straw on the surface of soil after sowing increased the level of humidity of soil in autumn comparing to inserted in the layer of soil where average is 5.7 %, (LSD(05) =3.6 %). Performed researches of absolute soil humidity and soil density show strong correlation relation between them (R2=0.991), for this reason knowing two of mentioned three dimensions makes possible to evaluate the third one enough precisely
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85429
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.65 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.