Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85411
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Baigys, Giedrius;Gaigalis, Kazimieras;Kutra, Ginutis
Title: The influence of reduced tillage on water regime and nutrient leaching in a loamy soil
Other Title: Supaprastinto žemės dirbimo įtaka vandens režimui ir nitratų išsiplovimui priemolio dirvožemyje
Is part of: Žemdirbystė. , T. 93, Nr. 4 (2006)
Extent: p. 130-145
Date: 2006
Keywords: Žemės dirbimas;Drenažo nuotėkis;Nitratų ir fosfatų koncentracijos;Nitratų išplovimas;Land tillage;Soil moisture;Drainage run-off;Nitrate and phosphate concentrations;Nitrate leaching
Abstract: Bandymų laukuose (plotas – 0,76-1,36 ha), sausinamuose atskirų drenažo sistemų, tirta žemės dirbimo technologijų ir terminų įtaka nitratų išplovimui. Tyrimo objekto, įrengto Kėdainių r. Pikelių kaime, dirvožemis – karbonatingas giliau glėjiškas rudžemis (RDg–4-K2), smėlingas lengvas priemolis bei priesmėlis ant priesmėlio ir smėlingo lengvo priemolio. Armuo – smėlingas lengvas priemolis – atitinka Lietuvos vidurio lygumoje vyraujančius dirvožemius. Vidutinis kasmetis dirvožemio drėgnio kiekis (0-20 cm gylyje) 2000-2005 m. buvo didesnis variantuose, kur laukai buvo ariami. Laukuose, artuose anksti rudenį, vidutinis dirvožemio drėgnis buvo 25,0 mm, variacijos koeficientas – 0,29, tačiau variantų laukuose, artuose vėlai rudenį, vidutinis dirvožemio drėgnis buvo 24,3 mm, variacijos koeficientas – 0,28. Žemesnis dirvožemio drėgnis buvo sumažinto žemės dirbimo variante, kur vidutinis dirvožemio drėgnis buvo 23,6 mm, variacijos koeficientas – 0,27. Apibendrinus drenažo nuotėkio, turinčio lemiamą reikšmę azoto išplovimui, tyrimų rezultatus, nustatyta, kad arimo laiko poveikis nuotėkio koeficientui buvo didesnis nuotėkiui susidarius žiemos atlydžių metu. Laukuose, artuose anksti rudenį, 2005 m. nuotėkio koeficientas žiemą buvo 2,17, o laukuose, artuose vėlai rudenį tuo pačiu metu – 1,59. Tyrimų laikotarpiu (2000-2005 m.) azoto išsiplovimas buvo didesnis variante, kur laukai ariami anksti rudenį. Šiame variante 2000-2005 m. azoto iš viso išsiplovė 148 kg N ha-1. Mažiau išsiplovė variante, kur laukai ariami vėlai rudenį – atitinkamai 98,0 kg N ha-1. Sumažinto žemės dirbimo variante azoto išsiplovė 103 kg N ha-1. Išsiplovusio azoto nitratų azotas (NO3-N) variante, kur laukai ariami anksti rudenį, sudarė 109 kg N ha-1 (vidutinis kasmetis – 18,2 kg N ha-1), kur laukai ariami vėlai rudenį – atitinkamai 77.8 kg N ha-1 (vidutinis kasmetis – 12,9 kg N ha-1)
The effect of tillage technologies and terms on soil moisture regime and nitrate leaching was studied in field trials carried out on 0.76-1.36-ha fields. The study site was arranged in Pikeliai village (Kėdainiai district). The soil prevailing in the study site is Endocalcari – Endohypogleic Cambisol, sandy light loam and sandy loam on deeper layers of sandy loam and sandy light loam. The arable horizon contains sandy light loam, which is characteristic of the soils prevailing in the Middle Lithuania Plain. Average annual soil moisture content at the 0-20 cm depth during the period 2000-2005 was the highest in the treatments, where fields had been ploughed. In the fields ploughed early in autumn, average soil moisture was 25.0 mm, variation coefficient 0.29, while in treatments ploughed late in autumn average soil moisture was 24.3 mm, variation coefficient 0.28. Lower soil moisture was in reduced tillage treatment, where average soil moisture was 23.6 mm, variation coefficient 0.27. Having summarized the study results of drainage run-off that ultimately affects nitrogen leaching, it was determined that the impact of soil cultivation time on the run-off coefficient was more significant under the conditions of run-off formation during the snow thaw period in winter. In the winter of 2005, the run-off coefficient was 2.17 in the treatment ploughed early in autumn and 1.59 in the treatment ploughed late in autumn. During the study period (2000-2005) nitrogen leaching was the highest in the treatment, where fields had been ploughed early in autumn. In this treatment total leaching for the 2000-2005 period amounted to 148 kg N ha-1. The lowest leaching (98.0 kg N ha-1) was in the treatment, where fields were ploughed late in autumn. In reduced tillage, leaching amounted to 103 kg N ha-1[...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85411
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

27
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.