Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85375
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Pauliukevičius, Henrikas
Title: Žemėnaudos įtaka nuotėkiui
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 30 (50) (2006)
Extent: p. 88–94
Date: 2006
Keywords: Miškingumas;Nuotėkis;Žemės naudmenos
Abstract: Straipsnyje nagrinėjama mažų upelių ir griovių Nevėžio baseine nuotėkio kaita, siekiant nustatyti, kiek ir kaip nuotėkio charakteristikas veikia žemės naudmenų sudėtis. Tyrimo objektai - du grioviai (Kraujupis ir Kolupė-1), kurių baseinų žemėnauda skirtinga: pirmojo griovio baseino plotas 1,75 km2, ariamoji žemė sudaro 85%, antrojo - 0,74 km2, miškingumas 99%. Bendras šių griovių nuotėkio stebėjimų laikotarpis - 38 metai. Taip pat panaudota istorinė tyrimų medžiaga - 1968-1995 m. nuotėkio matavimų Nevėžio baseino grioviuose duomenys, skelbti metraščiuose. Metinis nuotėkio aukštis per visąs tebėjimų laikotarpį buvo didesnis Kraujupio baseine, didžiausias skirtumas buvo sausais metais. Tačiau ryšys tarp nuotėkio aukščio santykio Kraujupis/Kolupė ir metų vandeningumo nėra glaudus (r= 0,46). Didžiausi skirtumai tarp abiejų griovių sezoninio nuotėkio yra vasarą ir rudenį. Kraujupis visą sezoną ištisai niekada nebuvo išdžiūvęs. Kolupė-1 visąvasarą buvo sausa 14 kartų, o rudenį - 21 kartą (daugiau kaip pusė visų atvejų). Čia gali turėti reikšmės tiek baseino ploto skirtumai, tiek didesnis garavimas miškingame baseine. Pavasario sezono nuotėkio moduliai 1959-1990 m. buvo maždaug lygūs, o nuo 1990 m. Kolupės-1 moduliai visą laiką buvo mažesni. Didžiausių pavasario potvynio paros nuotėkio modulių daugiametė eiga panaši abiejuose grioviuose, nors dažniau moduliai buvo didesni Kraujupyje. Miškingame baseine vidutiniškai per tiriamąjį laikotarpį pavasario potvynis prasidėdavo 5-6paromisvėliau,tačiauvidutinė potvynio trukmė abiejuose baseinuose buvo vienoda- 29 paros
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85375
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.27 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Dec 9, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 9, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.