Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85355
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGipiškis, Vytautas-
dc.contributor.authorŠlepetienė, Alvyra-
dc.contributor.authorArlauskienė, Elena-
dc.contributor.authorLenkšaitė, Eugenija-
dc.contributor.authorMališauskas, Arvydas Povilas-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2019-05-17T04:17:33Z-
dc.date.available2019-05-17T04:17:33Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.issn13923196-
dc.identifier.otherVDU02-000046967-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/85355-
dc.description.abstractNemuno deltos užliejamose pievose tirtos pagrindinės dirvožemių grupės ir pogrupiai. Potvynio tėkmių zonoje aukšto lygmens smėliniai karbonatingieji (FLc-ar), vidutinio lygmens sekliai glėjiški pasotintieji (FLe-glp-w), žemo lygmens sekliai glėjiniai pasotintieji (FLe-glp-h), apneštieji durpiškieji (FLu-hib) salpžemiai; priežemyninėje zonoje – paprastieji durpiškieji salpžemiai (FLu-ha), retai užliejami glėjiški (PZg) ir geležingieji (PZf) jauražemiai; avandeltos pakrantės ruožo puveningieji (GLm) bei durpiškieji (GLu) šlynžemiai. Potvynio tėkmių zonoje vyrauja dulkiški vidutinio sunkumo priemoliai su didele dumblo frakcija, priežemyninėje – limnoglacialiniai rišlūs smėliai ir durpžemiai. Apibendrinti dirvožemiui įtakos turinčių tirtų 13-kos veiksnių duomenys: salpos dirvodara, hidrologija, dirvožemių frakcinė granuliometrinė sudėtis, fizikinės, cheminės savybės, sunkieji metalai, humuso sudėtis, dirvožemio agregatinė struktūra, mikrobiologinis ir hidrolizinių fermentų aktyvumas, pievų žolynų derlingumas bei jų cheminė sudėtis. Tarp šių veiksnių nustatytos sąsajos. Tolstant nuo upės vagos, pievos paviršius žemėja, gruntinio vandens lygis (GVL) aukštėja, organinių medžiagų koncentracija dirvožemyje didėja nuo 5,2 iki 68,5 %. Organinėse medžiagose humino koncentracijai didėjant, didėja nesubrendusio ir tirpiojo humuso koncentracija. Tirpių humuso rūgščių sudėtyje vyrauja fulvorūgštyslt
dc.description.abstractSeven major types of floodplain soils were investigated in the geographical network: in the stream zone high level Haply-Calcaric Fluvisols and Areni-Calcaric Fluvisols (FLc-ar), medium level Endohypogleyi-Eutric Fluvisols (FLe-glp-w), low level Endohypergleyi-Eutric Fluvisols (FLe-glp-h); Thaptohisti – Umbric Fluvisols and Haply-Umbric Fluvisols (FLu-hib and FLu-ha); in the pre-land zone – Gleyic Podzols (PZg) and Ferric Podzols (PZf), and avandelta riverside strip’s Mollic gleysols and Umbric gleysols (GLv, GLu). Thirteen factors that exert effect on the soil were summarised: floodplain formation, hydrology, granulometric composition, physical, chemical properties, heavy metals, composition of humus, structure and aggregate composition, microbiological activity, activity of hydrolytic enzymes, fertility of grassland and its chemical composition. The interactions between these factors were determined. Moving away from the river bed the surface of meadows tends to descend and the level of ground water (GWL) tends to ascend, the content of organic matter (%) in the soil tends to increase. With an increase in humine content in organic matter, base content declines in the soil as well as nutrient and heavy metal contents, microbiological activity, structure content and meadow productivity; sward botanical composition and nutritiousness deteriorate. Silty, medium heavy loams with a high clay fraction dominate in the deltaen
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademija-
dc.format.extentp. 115-149-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofŽemdirbystė. , T. 94, Nr. 1 (2007)-
dc.relation.isreferencedbyCAB Abstracts-
dc.subjectNemuno žemupio salpalt
dc.subjectHidrologijalt
dc.subjectDirvožemiailt
dc.subjectSudėtis, granuliometrinėlt
dc.subjectStruktūra, agregatinėlt
dc.subjectAgrofizikalt
dc.subjectAgrochemijalt
dc.subjectHumusaslt
dc.subjectMikrobiologijalt
dc.subjectŽolynailt
dc.subjectFloodplain of the lower Nemunasen
dc.subjectHydrologyen
dc.subjectSoilen
dc.subjectSoil textureen
dc.subjectAgrophysicsen
dc.subjectAgrochemistryen
dc.subjectHumusen
dc.subjectMicrobiologyen
dc.subjectMeadowen
dc.subject.classificationStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dc.subject.otherAgronomija / Agronomy (A001)-
dc.titleNemuno žemupio salpos dirvožemių hidrologinės, fizikinės, cheminės ir biologinės savybės bei sąsajos tarp jųlt
dc.title.alternativeHydrological, physical, chemical, biological properties of the floodplain soils of the nemunas lower reaches and relationships between themen
dc.typeresearch article-
dcterms.bibliographicCitation35-
dc.date.updated2012-12-29T16:59Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "46967"}, "publisher": {"list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": true}, "issn": ["1392-3196"], "code": "S4", "subject": ["A001"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "A", "original": true, "pages": 35, "sheets": 2.5, "timestamp": "20121229165932.0", "account": {"year": 2007, "late": false}, "na": 5, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.2, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": false, "contribution": 0.2, "name": "Lietuvos žemės ūkio universitetas", "id": "111950962", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "lname": "Gipiškis", "fname": "Vytautas", "status": "0", "name": "Gipiškis, Vytautas"}, {"contribution": 0.2, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.2, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "99FE4678D68F6B7DB4BAECCB74F461D3", "lname": "Šlepetienė", "fname": "Alvyra", "status": "0", "name": "Šlepetienė, Alvyra"}, {"contribution": 0.2, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": false, "contribution": 0.2, "name": "Lietuvos žemės ūkio universitetas", "id": "111950962", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "lname": "Arlauskienė", "fname": "Elena", "status": "0", "name": "Arlauskienė, Elena"}, {"contribution": 0.2, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": false, "contribution": 0.2, "name": "Lietuvos žemės ūkio universitetas", "id": "111950962", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "lname": "Lenkšaitė", "fname": "Eugenija", "status": "0", "name": "Lenkšaitė, Eugenija"}, {"contribution": 0.2, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.2, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "8F7679E2BE54CCEA712FDF997520CB24", "lname": "Mališauskas", "fname": "Arvydas Povilas", "status": "0", "name": "Mališauskas, Arvydas Povilas"}]}-
local.typeS-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml15.13 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

12
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.