Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85318
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Lynikienė, Stefa;Požėlienė, Aušra
Title: Vainikinio išlydžio lauko įtaka kopūstų sėklų rūšiavimui
Other Title: Influence of corona disharge field on sorting the cabbage seeds
Is part of: Žemės ūkio inžinerija. , [T.] 38, Nr. 4 (2006)
Extent: p. 61-70
Date: 2006
Keywords: Sėklos, kopūstų;Vainikinio išlydžio laukas;Išeiga;Daigumas;Dygimo dinamika;Cabbage seeds;Corona discharge field;Output;Germination;Germination dynamics
Abstract: Kopūstų kaip ir daugumos kitų daržovių sėklos yra palyginti brangios. Nuo 2001 m. 10 % išaugus reikalavimams jų daigumui, iškilo kondicinės sėklos paruošimo problema. Darbe nagrinėjamos galimybės paruošti kondicinę sėklą tam panaudojant vainikinio išlydžio lauko separatorių. Tyrimų metodikoje numatoma panaudoti transporterinį elektroseparatorių. Nustatoma sėklų išeigos į pirmąsias rūšiavimo klasifikatoriaus frakcijas priklausomybė nuo potencialinio elektrodo įtampos ir cilindro sukimosi greičio. Įvertinama 1000 sėklų masė ir daigumas kiekvienoje frakcijoje. Tiriama nepaveiktų ir paveiktų vainikinio išlydžio lauku sėklų dygimo dinamika standarto numatyto daiginimo laikotarpyje. Atlikti technologiniai bandymai rūšiuojant nekondicinę kopūstų sėklą. Tyrimo metu nustatyta, kad kopūstų sėklų išeiga į frakcijas priklauso nuo potencialinio elektrodo įtampos dydžio, o juostos judėjimo greičio kitimas turi įtakos separatoriaus našumui ir sėklos buvimo elektriniame lauke laikui. Priklausomai nuo sėklų pradinio daigumo, rūšiavimas vainikinio išlydžio lauke iš nekondicinės sėklos leidžia gauti ne mažiau 60 % sėklos, atitinkančios standarto reikalavimus. Vainikinio išlydžio laukas stimuliuoja sėklos daigumą ir skatina jų darnesnį dygimą. Neapdorotų sėklų dygimo tankio funkcija aprašoma normaliuoju, o paveiktų lauku – lognormaliuoju skirstiniu. Vainikinio išlydžio lauko poveikis duoda esminį (skaičiuotas Studento kriterijus tskaič. = 3,25, lentelinis t(0.95;3) = 2,57) daigumo padidėjimą
The cabbage seeds like most of vegetable seeds are relatively expensive. Since the year 2001 requirements for germination increased, the problem of conditioned seed preparation arose. The possibilities of conditioned seed preparation using corona discharge field separator were analyzed in this article. The methodology of the research provides the usage of transporter type electro-separator. The dependence of seed output into first sizer fractions of sorting on voltage of potential electrode and speed of cylinder rotation was established. The mass and germination of 1000 seeds in each fraction was evaluated. The germination dynamics of treated and untreated by coronary discharge field seeds in germination period, established in standard, was investigated. Technological experiments for sorting unconditioned cabbage seed were carried out. It was established, that cabbage seed output into fractions depends on the amount of wired voltage; and the change of belt speed influences efficiency of separator. Subject to initial seed germination, the sorting in corona discharge field enables to get not less then 60 % of seed, which meets the standard requirements. Corona discharge field stimulates seed germination and induces more regular germination. Function of density of untreated seed germination is described by normal distribution, and ones treated by field – by lognormal distribution. Effect of corona discharge field significantly increases germination
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85318
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.4 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.