Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85288
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Gužys, Saulius;Petrokienė, Zita
Title: Skirtingai tręštų sėjomainos kultūrinių augalų įtaka fosforo migracijai agroekosistemoje
Other Title: The influence of the crop rotation differing in fertilisation on phosphorus migration in agroecosystem
Is part of: Žemdirbystė. , T. 93, Nr. 3 (2006)
Extent: p. 75–88
Date: 2006
Keywords: Sėjomainos;Augalų rotacijos;Dirvožemis;Derlius;Fosforas;Koncentracija;Išplovimas;Balansas;Crop rotations;Soil;Yield;Phosphorus;Concentration;Leaching;Balance
Abstract: Straipsnyje apibendrinti 1997-2003 metais LŽŪU VŪI tyrimų, atliktų fosforo apykaitos agroekosistemoje, giliau karbonatingo, giliau glėjiško lengvo priemolio rudžemyje (RDg-4-k2) keturių skirtingai tręštų kultūrinių augalų sėjomainų (Norfolko, kaupiamųjų, javų, žolių) sąlygomis, rezultatai. Fosforo kiekis dirvožemyje priklauso nuo sėjomainos augalų mineralinės mitybos sąlygų ir jų produktyvumo. Didžiausiu produktyvumu pasižymėjo kaupiamųjų sėjomaina, per 7 metus sukaupusi 980 GJ ha-1 bendrosios energijos derlių. P-PO43- ir suminio fosforo koncentracija drenažo vandenyje priklauso nuo kritulių kiekio, sėjomainos, augalų tręšimo bei fosforo balanso. Mažiausia P-PO43- ir suminio fosforo koncentracija drenažo vandenyje išsiskyrė produktyviausios kaupiamųjų ir javų sėjomainos. Fosfatų ir suminio fosforo išplovimas priklauso nuo drenažo nuotėkio, fosforo junginių koncentracijos drenažo vandenyje, taikomos sėjomainos rotacijos, jos produktyvumo ir jį lemiančių augalų mineralinės mitybos veiksnių. Subalansuotas lauko augalų tręšimas P trąšomis, lydimas didesnio derlingumo, nedidelio teigiamo P balanso agroekosistemoje, apriboja fosforo junginių išplovimą drenažu. Efektyvus tręšimas, užtikrinantis stabilų, artimą neutraliam, P balansą, yra esminė išsklaidytosios vandens taršos fosforu mažinimo prielaida
This paper presents the summarized results on phosphorus cycles in the agroecosystem under the conditions of four different crop rotations (Norfolk, row crops, cereals, grasses). Investigations were carried out over the 1997-2003 period in an experimental site of the Water Management Institute of LUA on Endocalcari Endohypogleyic Cambisol (CMg-n-w-can). The amount of mobile phosphorus in the soil depends on the conditions of mineral nutrition of the crop rotation as well as on its productivity. A row crop rotation was characterizes by the highest productivity (980 GJ ha-1 of total energy yield) during 7 years. P-PO43- and total phosphorus concentration in drainage water depends on the amount of precipitation, crop rotation fertilisation and phosphorus balance. The least P-PO43- and total phosphorus concentration in drainage water was determined in the conditions of the most productive row crop and cereal crop rotations. The total leaching of phosphates and total phosphorus depends on drainage runoff, phosphorus concentration in drainage water, crop rotation and its productivity as well as on factors of mineral plant nutrition. The effective fertilisation with P fertilisers resulting in higher crop productivity, positive low-level P balance limit leaching of phosphates by drainage. Well-considered fertilisation ensuring steady, close to neutral P balance is the main condition for reduced non-point source water pollution by phosphorus
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85288
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.68 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.