Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85267
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Požėlienė, Aušra;Lynikienė, Stefa;Rutkauskas, Gvidas
Title: Sėklų rūšiavimo būdų įvertinimas
Other Title: Evaluation of seeds screening methods
Is part of: Žemės ūkio inžinerija. , [T.] 37, Nr. 3 (2005)
Extent: p. 75-87
Date: 2005
Keywords: Sėklos, ridikėlių;Sėklos, runkelių;Rūšiavimas;Sietai;Tirpalas;Vainikinio išlydžio laukas;1000 sėklų masė;Daigumas;Radish;Mangel seeds;Screening;Sieves solution;Coronary disruptive field;Mass of 1000 seeds;Viability
Abstract: Tyrimai atlikti ridikėlių (Raphanus satinus) 'Kretingos pagerinti' ir pašarinių runkelių (Beta vulgaris L.) 'Ekendorf' sėklų pagrindu. Ridikėlių sėklos rūšiuotos pagal tankį NaCl tirpale ir pagal mechanines bei elektrines savybes vainikinio išlydžio lauke. Runkelių sėklos rūšiuojamos sietais pagal matmenis ir vainikinio išlydžio elektriniame lauke. Apžvelgę įvairių autorių darbus, nagrinėjančius sėklų rūšiavimo galimybes, neradome skirtingų rūšiavimo būdų įtakos sėklų kokybei palyginimo. Taip pat neradome kartu pateiktų duomenų apie tos pačios kultūros rūšiuotų sėklų masę ir daigumą. Įvairiais būdais rūšiuotų sėklų masė ir daigumas atskirose frakcijose tikrinti pagal standartines 1000 sėklų masės ir daigumo nustatymo metodikas. Kontrolinių ir rūšiuotų sėklų kokybės rodikliams įvertinti taikytas Stjudento kriterijus.Tyrimų eigoje nustatyta, kad rūšiuojant nekondicinę sėklą pagal tankį, pasiekti standartinės kokybės negalima. Tos sėklos rūšiavimas elektros lauke leidžia išskirti dalį sėklos, atitinkančios standarto reikalavimus. Nekondicinės runkelių sėklos rūšiavimas leidžia išskirti beveik 30% sėklos, kurios kokybės rodikliai žymiai geresni už kontrolinius, bet daigumas neatitinka standarto reikalavimų. Tos pačios sėklos rūšiavimas elektriniame lauke sudaro 50% kondicinės sėklos
Researches were carried out with radish (Raphanus satinus) 'Kretingos pagerinti' and mangel (Beta vulgaris L.) 'Ekendorf' seeds. Radish seed were screned according the density in NaCl solution and according mechanical and electric characteristics in coronary disruptive field. Mangel seeds were screened using sieves, according the size in coronary disruptive field. Reviewing the works of other authors, investigating the possibilities of screening the seeds, we did not find the comparison of different influence of screening methods upon quality of seeds. In addition we did not find material about the relation between mass and viability of seeds. The mass and viability of seeds, screened by different methods, in separate fractions were checked subject to standard methodology for determination of mass and viability of 1000 seeds. For quality rates evaluation of control and screened seed, Student parameter was used. In the course of the researches, it was established that it is impossible to get the standard quality, while screening ill-conditioned radish seeds according density. While screening the same seeds in electric field, it is possible to separate the parts of seeds, which met standard requirements. While screening of ill-conditioned mangel seeds, it is possible to separate 30% of seed, which quality is much higher then control, but viability does not satisfy the standard. While screening the same seeds in electric field, it is possible to separate 50% of ill-conditioned ones
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85267
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.78 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Dec 10, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 10, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.