Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85255
Type of publication: research article
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Germanas, Laimutis;Bakasėnas, Algirdas
Title: Javų sėjos efektyvumas įvairiai paruoštoje šiaudingoje ražieninėje dirvoje
Other Title: Effect of crop sowing in various prepared stubble soil, impured by strow
Is part of: Žemės ūkio inžinerija. , [T.] 36, Nr. 4 (2004)
Extent: p. 5-16
Date: 2004
Keywords: Dirva, ražieninė;Smulkinimas, šiaudų;Dirvos purenimas;Sėjos kokybė;Piktžolėtumas;Derlius;Stubble soil;Straw chopping;Soil tillage;Sowing quality;The amount of weeds;Yield
Abstract: Atlikti sėjos į ražieną kokybės tyrimai ją paruošus skirtingais būdais. Šiaudai, imant derlių, doroti tokiais variantais: nesmulkinti paskleisti dirvos paviršiuje, susmulkinti ir paskleisti bei nesmulkinti sugrėbti ir išvežti. Ražieninė dirva purenta sunkiuoju kultivatoriumi kaltiniais noragėliais, lėkštėmis, ražieniniu kultivatoriumi plokščiapjūviais noragėliais, arta arba visai nepurenta. Sėta sėjamosiomis diskiniais ir strėliniais noragėliais. Auginti miežiai, žieminiai kviečiai. Tirta 2000-2003 m. Nuėmus javų derlių įvertinta smulkintų šiaudų bei ražienos frakcinė sudėtis. Tirta strėliniu bei diskiniu noragėliais įterptų į sėjos vagutę šiaudų kiekis priklausomai nuo šiaudų dorojimo varianto, smulkintų šiaudų įtaka dirvos frakcinei sudėčiai sėjos vagutėje, dirvos padengimas šiaudais, sėklos daigumas, piktžolėtumas, derlius. Nustatyta, kad smulkinti šiaudai smulkiųjų dirvos frakcijų (10 mm) - didina. Po sėjos didžiausias dirvos padengimas šiaudais tirtuose variantuose išlieka juos paskleidus ir pasėjus į nepurentą ražieną, mažiausias - šiaudus sugrėbus ir dirvą supurenus sunkiuoju kultivatoriumi. Pastaruoju atveju didžiausias ir javų daigumas. Tačiau įtaką javų dygimui turi bendrų agrotechninių reikalavimų užtikrinimas ir klimatinės sąlygos. Trumpaamžių piktžolių kiekį pasėlyje lemia ražieninės dirvos purenimo intensyvumas. Mažiausiai piktžolių pasėjus į nepurentą ražieną, daugiausiai - į artą. Mažiausias grūdų derlius gautas sugrėbus šiaudus ir pasėjus į nepurentą ražieną. Sėjant į nepurentą ražieną padengtą smulkintais šiaudais, derlius sumažėja paklaidos ribose
Quality researches have been made, while preparing stubble for sowing in different variants. Straw were gathered while harvesting in following variants: unchopped, spread on soil surface; chopped and spread; and unchopped, raked and taken out. Stubble soil was loosen by heavy cultivator wrought coulter, plates, stubble cultivator flat-cutting coulter, tilled or absolutely not tilled. It was sown by disc and hoe coulter drill. Barley and winter wheat were grown. Researches were made in 2002-2003. While treshing, the fraction consist of chopped straws was evaluated, as well as the influence of plant kind upon chopping. The amount of sttraws inserted in sowing noth by disc an hoe coulter was investigated due to straws gathering variant and it's amount. It was established the influence of chopped straws upon soil fraction consist in sowing notch, the soil straws cover, crop viability, amount of weeds, harvest. It was established that chopped straws reduce the amount of small-scale soil fractions (10 mm) ones. After sowing the largest soil straw cover in investigated variants remain, when they are spread and sown in unloosen stubble, the smallest - when they are raked and soil is tilled by heavy cultivator. Using the latter variant, crop viability is the best. Though there is a great influence of common agro-technical requirements existence and climate conditions upon crop viability. The amount of short-lived weeds in crop is influenced by intensity of stubble soil loosen. The smallest amount of weeds is when sowing in untilled stubble, the biggest - in ploughed one. The smallest grain harvest was received after raking straws and sowing into unloosen stubble. When sowing into unloosen stubble, covered by chopped straws, it was noticed ther harvest reduce in margin of error
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85255
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.62 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.