Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85209
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Vaikasas, Saulius;Stankevičius, Mindaugas
Title: Some aspects of modeling bed processes in trained rivers
Other Title: Vaginių procesų reguliuojamose upėse modeliavimas
Is part of: Journal of environmental engineering and landscape management. , Vol. 12, no. 1 (2004)
Extent: p. 30-37
Date: 2004
Keywords: Vaginiai procesai;Turbulentinės tėkmės;Hidraulinis modeliavimas;Masteliai;Bed processes;Turbulent flow;Hydraulic modeling;Scales
Abstract: Vaginių procesų reguliuojamose upės dalyse bei dugninių nešmenų judėjimo modeliavimas labai siejasi su prototipo turbulentinių fliuktuacijų modeliavimu. Tai būdinga ir šiuo būdu tiriant kanalizuoto vandens išlei­dimo, sklaidos bei susimaišymo procesus reguliuojamose upėse. Turbulentinių tėkmių fliuktuacijų modeliavimas sudėtingas ir iki šiol mažai tyrinėtas. Straipsnyje, atsižvelgiant į turbulentinių fliuktuacijų bei kinematiškumo mastelius aKa; ax ir aK, pateikiama keletas atliekant hidraulinį modeliavimą gautų tėkmės charakteristikų perskaičiavimo būdų. Akcentuojama, kad norint perskaičiuoti taip gautus rezultatus į natūrinius, būtina daugiau dėmesio skirti tur­bulentinės tėkmės struktūrai ir taikomų fizinių modelių veri­fikavimui bei kalibravimui. Aprašyti ir konkretūs šių perskai­čiavimų pritaikymo pavyzdžiai tiriant Neries ir Nemuno regu­liuo­jamų ruožų kinematiką. Laboratoriniai matavimai parodė, kad 12 kartų iškreipus Nemuno vagos mastelius, padidėja mo­de­liuojamos tėkmės turbulentiškumas, kartu 3 kartus suin­ten­syvėja išleidžiamų į upę teršalų sklaidos bei susimaišymo proce­sai Nemuno vagos fiziniame modelyje. Modeliuojant vaginius procesus Neryje Vilniaus mieste, 6,7 karto iškreipto mastelio hidrau­liniame upės modelyje gauta, kad dėl padidėjusio turbu­lentiškumo 25 % sumažėja lyginamasis priedugnio sluoksnio storis ir beveik 3 kartus padidėja turbulentinis vertikalusis sū­kurių kilimo greitis. Į tai atsižvelgta perskaičiuojant modelyje gau­tus duomenis į natūrinius ir parenkant upių vagų reguliavimo būdus bei priemones
Physical modeling of sediment transport and morphology in rivers as well as wastewater dilution processes are closely related to the modeling of macro turbulent fluctuations. The physical modeling of hydraulic macro turbulent fluctuations is complicated and underestimated. The study of turbulent flow structure and verification as well as model calibration is required in this case. Some methods of model verification by means of kinematics and turbulent coefficients scaling aKa, ax and aK are presented in the paper. Experience in hydraulic modeling of bed processes in the Neris and Nemunas rivers contributed to the viable results. As laboratory tests showed, after the scales of the Nemunas bed had been distorted 12 times, the turbulence of modeled flow increased causing 3 times more intensive wastewater dilution processes in a physical model of the Nemunas bed. When modeling the bed processes of the Neris in Vilnius in a hydraulic model with the scale distorted 6,7 times, it was determined that a more intensive turbulence caused a 25 % thinner bed soil layer and nearly 3 times higher velocity of vertical turbulent flow. This was considered when calculating the results obtained in a model into natural ones and when choosing proper means for designing riverbed hydraulic structures
Internet: http://www.vgtu.lt/leidiniai/mk_zhur/aplinka/dokumentai/aplinka_2004_1.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.77 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.