Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85196
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Germanas, Laimutis
Title: Šiaudų poveikis diskinių sėjos noragėlių pasipriešinimo jėgai
Other Title: Influence of straw on resistence force of disc sowing coulters
Is part of: Žemės ūkio inžinerija. , [T.] 38, Nr. 1 (2006)
Extent: p. 29-39
Date: 2006
Keywords: Sėja, ražieninė;Noragėliai, diskiniai;Jėga, pasipriešinimo;Šiaudai;Smulkinimas;Stubble sowing;Disc coulters;Resistance force;Straws;Chopping
Abstract: Plintant ražieninei sėjai, kai sėjama į nedirbtą ar minimaliai įdirbtą ražieną, sėjamosios pasipriešinimo jėgoms įveikti reikia 21-33 AG traktoriaus galios 1 m darbiniam pločiui ir sunaudojama 8-10 l/ha degalų. Didžiąją dalį pasipriešinimo jėgos sudaro sėjos noragėliai. Todėl stacionariomis sąlygomis atlikti plačiausiai ražieninėse sėjamosiose naudojamų viendiskių noragėlių pasipriešinimo jėgos tyrimai šiaudais padengtoje dirvoje. Nustatyta, kad horizontalioji pasipriešinimo jėga priklauso ne tik nuo šiaudų kiekio dirvos paviršiuje, bet ir nuo jų smulkumo. Noragėlio pastatymo kampui judėjimo krypties atžvilgiu didėjant nuo 0o iki 10o, pasipriešinimo jėga padidėja 1,3-1,7 karto. Šio kampo įtaka mažesnė esant smulkesniems šiaudams. Šiaudų kiekio didinimas dirvos paviršiuje visuomet didina sėjos noragėlio pasipriešinimo jėgą. Dirvą padengus 600 g/m2 susmulkintais iki 6 cm vidutinio ilgio šiaudais, noragėlio traukos jėga padidėja 1,3 karto, kai pastatymo kampas judėjimo krypties atžvilgiu 5o. Vertikalioji diskinio noragėlio pasipriešinimo jėga 1,3-1,9 karto didesnė už horizontaliąją ir sumažina bendrą sėjamosios pasipriešinimo jėgą. Sudarytas matematinis modelis pasipriešinimo jėgoms įvertinti kintant šiaudų kiekiui, jų vidutiniam ilgiui bei diskinio noragėlio pastatymo kampui judėjimo krypties atžvilgiu
Since the stubble sowing becomes more popular, when sowing into untilled and minimally tilled stubble, in order to overcome the resistance power of sowing machine, the power of 21-33 HP tractor for 1m working width and 8-10 l/ha of fuel are required. Mostly resistance force is conditioned by sowing coulters. Therefore at stationary conditions the experiments on the resistance of most popular single disc coulters of stubble sowing machines in the soil covered with straws were carried out. It was established that the horizontal resistance force depends not only on the amount of straws on the soil surface, but also on their thinness. When the approaching angle in regard to the moving direction of coulter increases from 0° to 10°, the resistance force increases by 1.4-1.7 times. The influence of angle is lesser when the straws are thinner. The increase of amount of straws on the soil surface, always increase the resistance force of sowing coulter. When the soil is covered by 600g/m2 of chopped straws of 6 cm average length, the attractive force of coulter increases by 1.3 times, when the approaching angle in regard to the moving direction is 5°. The vertical resistance force of disc coulter consists 1.3-1.9 of horizontal force and reduces the total resistance force of sowing machine. The mathematical model was formed, in order to evaluate the resistance force, when the amount of straw, their average length and approaching angle in regard to the moving direction of disc coulter change
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85196
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.85 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.