Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85195
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Lukošiūnas, Kęstutis;Germanas, Laimutis;Bakasėnas, Algirdas
Title: Ražieninės sėjos darbinių dalių palyginamieji tyrimai
Other Title: The comparable investigations of different drill by stubble seeding
Is part of: Žemės ūkio inžinerija. , [T.] 37, Nr. 4 (2005)
Extent: p. 28-42
Date: 2005
Keywords: Dirva, ražieninė;Noragėliai, sėjos;Sėklų guoliavietės struktūra;Sėjos kokybė;Šiaudų kiekis;Stubble soil;Drill coulters;Seedbed structure;Seeding quality;Straw quantity
Abstract: Eksperimentiškai įvertintas trijų tipų ražieninių sėjamųjų: Horsch CO6 (HCO), John Deere 750A (JD), Vaderstad Rapid RD-300C (VR) darbinių dalių poveikis sėklų guoliavietei, dirvos padengimui šiaudais, augalų dygimui, vystymuisi ir derliui. Palyginamieji sėjos tyrimai atlikti 2003-2004 metais, lengvo priemolio ražieninėje dirvoje. Žieminiai kviečiai ‘Selma‘ atsėliuoti sekliai (5-8 cm gyliu) plokščiapjoviais noragėliais Horsch 6 FG (HFG) bei seklaus purenimo lėkštėmis Vaderstad Carrier CR-500 (VC) purentoje, smulkintais šiaudais padengtoje dirvoje. Šiaudų įtakai augalų dygimui ir derliui įvertinti buvo įrengtas tyrimų variantas, kuriame šiaudai nugrėbti ir išvežti iš lauko, o ražiena purenta VC bei sėta VR. Laboratoriniais ir lauko – laboratoriniais tyrimais nustatyta, kad po sėjos šiaudų kiekis dirvos kiečiui ir drėgniui esminės įtakos neturėjo. Nepriklausomai nuo purenimui naudotų darbinių dalių, sėjamoji JD sėklas įterpė giliau: 0,95-2,7 cm negu sėjamoji HCO ir 3,9-5,7 cm negu sėjamoji VR. Giliau pasėti augalai blogiau dygo ir krūmijosi. Didesnė rizika sėklas įterpti netinkamu gyliu supurenus HFG, nes tarp visų tirtų sėjos darbinių dalių nustatyti statistiškai patikimi sėjos gylio skirtumai. Vienodesnis sėjos gylis supurenus VC: dirvos paviršiuje vyravo stambesni grumsteliai, tuo sumažindami dirvos plutos susidarymo tikimybę. Tolygesnis ir padengimas šiaudais 30,7-37,3 % (variante, kai purenta HFG 27,3-52,7 %). Visuose sėjos bei purenimo variantuose vidutinis grumstelių skersmuo MWD sėjos gylyje svyravo nuo 6,2 iki 9,0 mm ir patikimai tarp jų nesiskyrė. Šiaudus nugrėbus sudygo ir išsikrūmijo didesnis augalų kiekis, tačiau žiemojo blogiau, todėl pavasarį daigų skaičiaus skirtumai, tarp variantų paskleistais ir nugrėbtais šiaudais, buvo statistiškai nepatikimi (317 vnt/m2 ir 333 vnt/m2). Žieminių kviečių grūdų derlius svyravo nuo 6,26 iki 7,12 t/ha ir s
The effect of working parts of three stubble seeding-machines – Horsch CO6 (HCO), John Deere 750A (JD), Väderstad Rapid RD-300C (VR) – on seedbeds, straw cover on soil, plant germination, growth and yield was experimentally evaluated in the article. Comparative researches on seeding were carried out in 2003-2004 in stubble soil of light loam. Winter wheat were re-sowed in shallow (5-8 cm depth) tilled by narrow sweep coulters Horsch 6 FG (HFG) and shallow loosening discs Vädestadt Carrier CR-500 (VC), in chopped straws covered soil. The trail version was equipped in order to determine the influence of straws upon plant germination and yield. This trail version is one, where with straws raked and transported out of field, and stubble is loosened by VC and seeded by VR. According laboratory and field-laboratory researches, it was established that the amount of straws after sowing did not significantly affect soil penetration resistance and moisture content. Despite the working parts used for loosening, drill JD inserted seeds much deeper (0.95-2.7 cm) then a sowing-machine HCO (3.9-5.7 cm) and the drill VC. The plants seeded deeper germinated worse and bushed out. The greater risk is to insert seed in inappropriate depth, when the soil is loosened by HFG, because from all investigated working parts of seeding the difference of seeding depth, which are statistically significant, were established. More even seeding depth is while loosening by VC: on soil surface larger clods dominated, in such way reducing the possibility of soil crust formation. Mote even is straw cover – 30.7-37.3 %, loosening by HFG – 27.3-52.7 %. Average diameter of clods of all sowing and loosening versions in MWD seeding depth varied in 6.2-9.0 mm limits and did not differ significantly. After raking straws, greater amount of plants germinated and bushed out, but wintered worse
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85195
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.67 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

58
checked on Dec 10, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 10, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.