Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85194
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Jasinskas, Algirdas;Ferevičius, Darius
Title: Šieno, pagaminto iš plaušintos žolės demblių, kokybės ir mechaninių nuostolių analizė
Other Title: Analysis of quality and mechanical loss of hay produced from macerated grass mats
Is part of: Vagos. , 67 (20) (2005)
Extent: p. 82-87
Date: 2005
Keywords: Dembliai;Plaušinimas;Dobilai;Kokybė;Nuostoliai;Mats;Maceration;Clover;quality;Losses
Abstract: Darbe įvertinti svarbūs šieno kokybę charakterizuojantys rodikliai - jo drėgnis ir karotino kiekis. Nustatyta, kad iš plaušintų raudonųjų dobilų demblių pagamintas šienas, esant palankioms aplinkos oro sąlygoms, išdžiūsta iki kondicinio drėgnio per dvi dienas. Karotino kiekis iki 15-17% drėgnio išdžiovintuose žolės dembliuose ir neapdorotoje žolėje skyrėsi nedaug, jo sumažėjo 1,2-1,3 karto. Ištyrus pašaro virškinamumą nustatyta, kad šieno, pagaminto iš žolės demblių, organinių medžiagų virškinamumas ir apykaitos energijos rodikliai buvo šiek tiek didesni už šieno, pagaminto iš neapdorotos žolės: organinių medžiagų virškinamumas skyrėsi 2-5%, apykaitos energija - 3-6%. Tai rodo, kad suplaušintą, suplėšytą, sumaigytą žolę gyvuliai geriau įsisavina. Žolės demblių ir neapdorotos žolės siloso organinių medžiagų virškinamumas ir apykaitos energijos kiekis skyrėsi nedaug, šie rodikliai siekė atitinkamai 75% ir 10 MJ/kg OM. Palyginti žolės demblių ir kontrolinių pavyzdžių mechaniniai rinkimo nuostoliai. Nustatyta, kad 22-25 mm storio žolės demblių rinkimo nuostoliai siekė 2,4-5,3%. Žolės demblių ir natūralios žolės rinkimo nuostoliai skyrėsi šiek tiek, o plaušintos nepresuotos žolės, lyginant su žolės dembliais, rinkimo nuostoliai buvo 2,1-2,9 karto didesni. Dėl to plaušintą žolę tikslinga presuoti
Important indicators describing hay quality - its moisture and carotene content were investigated in this study. It has been determined that hay produced from macerated red clover mats dry off to the conditioned moisture in two days ambient air conditions are favourable. Carotene content in the grass mats dried to 15-17% moisture and in the untreated grass differed insignificantly, its content decreases by 1.2-1.3 times. Forage digestibility analyses suggest that organic metter digestibility and metabolisable energy indicators of the hay produced from grass mats are inconsiderably higher than those of the hay produced from untreated grass: digestibility of organic matter differs by 2-5%, metabolisable energy - by 3-6%. This shows that macerated, torn and crushed grass is better assimilated by livestock. Mechanical collection loss of grass mats and control samples were compared. It has been determined that collection loss of grass mats of 22-25 mm thickness are 2.4-5.3%. Collection loss of grass mats and natural grass differ insignificantly, and those of macerated not pressed grass as compared with grass mats are by 2.1-2.9 times higher. Therefore it is expedient to press macerated grass
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85194
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.