Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85192
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Steponaitis, Vytautas
Title: Periodinio grūdų džiovinimo proceso tyrimas
Other Title: Research on periodical grain drying
Is part of: Žemės ūkio inžinerija. , [T.] 36, Nr. 4 (2004)
Extent: p. 96-107
Date: 2004
Keywords: Grūdai;Temperatūra;Drėgnis;Oro srautas;Džiūvimo zona;Aktyvioji ventiliacija;Biologinė šiluma;Grain;Temperature;Moisture;Airflow;Drying zone;Active ventilation;Biological heat
Abstract: Grūdų paruošimas saugojimui po pjūties - išvalymas ir džiovinimas yra vienas labiausia imlių energijai procesų visoje produkcijos auginimo technologijoje. Tyrimų tikslas - sudaryti matematinį modelį, analitiniu būdu ištirti periodinį grūdų džiovinimą ir palyginti su eksperimentiniu būdu gautais duomenimis. Norint išsiaiškinti grūdų sluoksnyje vykstančius procesus džiovinant periodiniu būdu buvo atlikti proceso skaičiavimai pučiant L= 600 m³/(t.h) oro srautą esant pastoviems t= 18,6°C; φ=0,69 ir kintamiems t=f1(sin°τ) ir φ=f2(sinτ) oro parametrams. Esant pastoviems oro parametrams po pirmojo atsigulėjimo periodo grūdai intensyviau džiūsta 30 cm sluoksnyje, antrojo - 60 cm, trečiojo - 90 cm ir ketvirtojo - visame 100 cm sluoksnyje. Skirtumas tarp vidutinio santykinio drėgnio duomenų, gautų eksperimentiniu būdu ir panaudojant mūsų sudarytą matematinį modelį, analitiniu būdu gautas mažiausias - 0,06%, o didžiausias - 0,2%. Tad tiriant optimalių režimų nustatymą galima naudoti matematinį džiūvimo proceso skaičiavimo modelį
Preparing grain for storage after harvesting - cleaning and drying - is one of most energy consuming process in the whole production growing technology. Objective of this research is to prepare mathematical model, to investigate periodical grain drying using analytical method, and to compare the results with ones received using experimental method. In order to investigate the processes in grain layer, while drying periodically, the process calculations were made, blowing L=600 m³/(t.h) airflow, when there are constants t=18,6°C; φ=0,69 and variable t=f1(sin°τ) ir φ=f2(sinτ) air parameters. When there are constant air parameters after first flattening period, grain dries more intensively in 30 cm layer, after second - in 60 cm, after third - 90 cm, and after forth - in the 100 cm layer.The difference between the data of average relative moisture, received using experimental method and ones received using the prepared mathematical method, ones received using analytical method were smallest - 0,06%, and the biggest - 0,2%. So while establishing of optimal regimes, it is reasonable to use mathematical model for drying process calculation
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85192
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.02 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.