Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85183
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Strakšas, Anicetas
Title: Lubinų pakartotinio kūlimo kombaino varpų sraigėje tyrimas
Other Title: The investigation of repeatable threshing of unthreshed lupine's in ear auger combine
Is part of: Žemės ūkio inžinerija. , [T.] 38, Nr. 1 (2006)
Extent: p. 53-65
Date: 2006
Keywords: Augalai, ankštiniai;Ankščių ir sėklų matmenys;Kombainas;Varpų sraigė;Kūlimas, pakartotinis;Ankštys, neiškultos;Legume crop;Measurement of pods seeds;Ear auger;Repeatable threshing;Unthreshed pods
Abstract: Kombaino SK-5 naujos konstrukcijos varpų sraigės parametrams pagrįsti tirti ‘Borluta’ ir ‘Akademičeskij-1’ veislių geltonžiedžių lubinų ankščių ir sėklų biometriniai rodikliai. Nustatytos jų histogramų modos. Pakeista kombaino varpų sraigės konstrukcija jos gaubtą pagaminant iš gruoblėtos skardos ir gaubto viduje papildomai tvirtinant stačiakampio skerspjūvio išilgines juostas. Sraigės vijos ir gaubto bei juostų sąveikoje transportuojant kūlenas kūlimo aparate neiškultos ankštys (arba varpos) ištrinamos. Toliau kombaino technologiniame procese kūlenas galima nukreipti arba ant kratiklių, arba į valytuvą. Pagal lubinų ankščių ir sėklų matmenis analitiškai nustatytas kombaino SK-5 pertvarkytos varpų sraigės parametrų ryšys. Atliktas pertvarkytos varpų sraigės maketinio pavyzdžio gamybinis patikrinimas kombainu SK-5 nuimant ‘Borluta’ veislės lubinus. Bazinis variantas – serijinės gamybos kombainas, kurio varpų sraigė pagaminta iš lygios skardos. Eksperimentinis variantas – kombainas su naujos konstrukcijos varpų sraige. Abiejuose variantuose varpų sraigės veleno sukimosi dažnis 360 min-1. Tyrimai parodė, kad, nuimant net ir drėgnus lubinus (grūdų drėgnis 42 %), kūlenose, praėjusiose per pertvarkytą varpų sraigę, neiškultų ankščių kiekis 2,2 karto mažesnis negu kūlenose iš serijinės gamybos varpų sraigės. Tirtos varpų sraigės kombainui SK-5 konstrukcija yra paprastesnė negu šiuolaikinių javų kombainų varpų kultuvių ir gali būti panaudota specialioms trintuvėms kurti
In order to substantiate the parameters of new construction ear auger for combine SK-5, the biometrical rates of pods and seeds of ‘Bortula’ and ‘Akademicheskij-1’ varieties yellow lupine were investigated. Their histogram modes were established. The construction of combine ear auger was changed by producing the hood from rough tin and by implementing the longitudinal shoulders with rectangular cross-section inside the hood. In the interaction of auger whorl and hood shoulder during the transportation of threshable material in thresing device, the unthershed pods (or ear) were shredded. Later in combine technological process threshable material could be directed either to straw walker or to cleaner. According the measurement of pods and seeds, the parameter types of reconstructed ear auger for combine SK-5 were analytically established. Production test of reconstructed ear auger model was carried out by combine SK-5, while harvesting lupines of ‘Bortula’ variety. Basic version is serial production combine, with ear auger made of smooth tin. Experimental version – combine with new construction ear auger. In both versions, the rotation rate of ear auger shaft is 360 min-1. Experiments showed that even harvesting wet lupines (grain moisture 42 %), in threshable material, after passing the reconstructed ear auger, the amount of unthreshed pods is 2.2 times smaller, then one in threshable material after processing by serial production ear auger. The investigated ear auger for combine SK-5 is more simple, then threshers of modern crop combine, and could be possibly used to create special shredders
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85183
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.3 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Dec 10, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 10, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.