Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85141
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Steponavičius, Albertas;Strusevičius, Zenonas
Title: Komunalinių atliekų tvarkymo analizė ir poveikis aplinkai
Other Title: Analysis of municipal wastes handling and effect on the environment
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 22 (44), [d.] 1 (2003)
Extent: p. 77-83
Date: 2003
Keywords: Atliekos;Sąvartynai;Filtratas;Poveikis aplinkai;Wastes;Landfills;Leachate;Effect on the enviroment
Abstract: Šalyje kasmet susidarantys atliekų kiekiai turi tendenciją didėti. Vykdant valstybinę atliekų utilizavimo programą, kiekviename šalies rajone įgyvendinamos regioninės ir rajoninės atliekų tvarkymo programos, rengiami normatyviniai dokumentai ir reglamentai. Straipsnyje pateikta šalyje sukauptų komunalinių atliekų tvarkymo būdų analizė. Remiantis analizės rezultatais šie būdai įvertinti ekonominiu ekonominiu ir gamtosaugos požiūriais, nurodytos netradicinių energijos šaltinių panaudojimo galimybės. AtliktiKėdainių rajono rajono komunalinių atliekų susidarymo, kaupimo ir tvarkymo tyrimai, jais remiantis pateikta atliekų tvarkymo rajone strategija ir veiksmų programa. Siekiant nustatyti sąvartynų aplinkos ekologinę būklę, trijuose reprezentaciniuose įvairaus amžiaus sąvartynuose atlikti filtrato ir susikaupiančių teršalų tyrimai. Tai leido prognozuoti tršos dinamiką bei mastą ir pasiūlyti priemones bei pigesnius taršos sumažinimo gerinant sąvartynų aplinkos ekologinę būklę būdus
Annual amounts of wastes have a tendency to increase. With the implementation of National waste utilization program, each district of the country implements different regional waste handling programs as wel as prepares normative documents and regulations. The paper presents the analysis of municipal wastes handling methods. Considering the analysis results,the methods are evaluated from economical and environmental points of view, referring to the use of non-traditional energy resources. The investigation on the formation, accumulation and handling process of wastes in Kedainiai district has been carried out, wastes handling strategy and activity program have been presented on the basis of the study results. To estimate the ekological condition of landfill environment, the investigations on leachate and accumulated pollutants in three representative landfills of different age were carried out. This alloweed us to predict pollution dynamics and extent as well as to suggest some less expensive means and methods for pollution reduction and improvement of ecological condition of landfill environment
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85141
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.47 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

10
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.