Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85140
Type of publication: Mokslo tiriamųjų darbų, projektų ir kitos ataskaitos / Reports of science exploratory works and projects (K4c)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Contributor(s): Liubarskis, Vladimiras;Plieskis, Kęstutis;Nakčiūnas, Mindaugas;Stirbys, Sigitas;Raslavičius, Laurencas;Makarevičienė, V
Title: Ištirti alternatyvių degalų ir jų mišinių panaudojimo galimybes dyzeliniuose varikliuose [Rankraštis] : baigiamoji mokslo tiriamojo darbo ataskaita, 2003 m
Extent: 45 p. : 16 pav., 10 lent
Publishing data: [Raudondvaris]
Date: 2003
Keywords: Biodyzelino savybės;Rapsų metilo esteris (RME);Gyvavimo ciklas;Dyzelinio variklio darbo charakteristikos;Kenksmingų dujų emisija;Biodyzelino poveikis variklio detalėms;Biodiesel properties;Rape methyl ester (RME);Lifecycle;Operating characteristics of diesel engine;Emission of harmful gases;Influence of biodeisel on engine components
Abstract: Tyrimų objektas - dyzelinis variklis pritaikytas darbui su biodegalais bei jų mišiniais su mineraliniu dyzelinu. Tyrimų tikslas - nustatyti variklio darbo režimus, biodyzelino poveikį atskiroms variklio dalims bei aplinkai. Darbe numatoma: atlikti biodegalams naudojamų žaliavų ekonominį ir energetinį įvertinimą; nustatyti dinaminius, eksploatacinius ir ekonominius rodiklius varikliui dirbant su biodyzelinu ir jo mišiniais; nustatyti dyzelinio variklio agregatų ir detalių išsidėvėjimą jam dirbant su biodezelinu ir jų mišiniais. Atliktų bandymų rezultate nustatyta, kad RME gamybai sunaudojama 31407 MJ/t energijos. Įvertinant energiją sukauptą esteryje (37700 MJ/t), glicerolyje (1660MJ/t), šiauduose (88220 MJ/t) ir išspaudose (36428 MJ/t) energijos konversijos koeficientas sudaro 1:5,2. Atmetus šiauduose sukauptą energiją koeficientas sumažėja iki 1:2,4. Mineralinį dyzeliną pakeitus grynu RME, CO emisija sumažėja 7,2%, o NOx emisija padidėja 8,3%. Degalais vartojant 25-50 % esterio mišinius su mineraliniu dyzelinu, pastebimas nedidelis NOx emisijos sumažėjimas. Mišinių poveikis deginių emisijai ir dūmingumui proporcingas RME kiekiui mišinyje. Prie tų pačių degalų aparatūros reguliavimų variklis, dirbdamas RME ar jo mišiniais su mineraliniu dyzelinu, išvysto tokią pačią efektyvią galią. Degalų sąnaudos, dirbant grynu RME padidėja 8-15% priklausomai nuo režimo
Object of research - an diesel engine readjusted for operating on biofuel and its mixtures with mineral diesel fuel. The objective of investigation is to determine engine-operating parameters, an influence of biodiesel on separate parts of the engine and on environment. Plan of research is: to evaluate raw materials for biofuel production from energetic an economical point of view; to determine dynamic, working and economic indexes while the engine operates on biodiesel and its mixes; to determine detrition of engine subassemblies and parts while the engine operates on biodiesel and its mixes. It is determined during tests that 31407 MJ/t of energy is used at RME production. Assessing energy accumulated in ester (37700 MJ/t), glycerol (1660 MJ/t), straw (88220 MJ/t) and oilcake (36428 MJ/t) rate of energy conversion is 1:5,2. Substracting amount of energy stored in straw, the rate reduces to 1:2,4. Substituting pure RME for mineral diesel fuel emission of CO reduces by 7,2 %, though NOx emission increases by 8.3 %. Using 25-50 % mixture of ester with mineral diesel fuel as engine fuel not significant reduction of NOx emission was observed. An influence mixtures on emission of harmful gases and particles depends directly upon amount of RME in mixture. Engine at the same tuning of fuel supply equipment produces identical effective power operating on RME and its mixtures with mineral diesel fuel. Fuel consumption when engine operates on pure RME increases by 8-15 % depending on working parameters
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85140
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.43 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Dec 9, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 9, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.