Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85138
Type of publication: Mokslo tiriamųjų darbų, projektų ir kitos ataskaitos / Reports of science exploratory works and projects (K4c)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Contributor(s): Jasinskas, Algirdas;Sirvydis, Jonas;Ferevičius, Darius;Ilgakojis, Petras;Baranauskas, Vytautas;Kryževičienė, Aldona
Title: Pagrįsti žolinių augalų panaudojimo racionalias technologijas ir techniką ruošiant biomasę pašarams ir energetinėms reikmėms [Rankraštis] : baigiamoji mokslinio tiriamojo darbo ataskaita (2001-2003)
Extent: 100 lap. : 57 pav., 28 lent
Publishing data: [Raudondvaris]
Date: 2004
Keywords: Silosas;Technologijos;Vibracinis tankinimas;Konteinerinė saugykla;Energetiniai augalai;Tradicinės žolės;Topinambai;Saulėgrąžos;Fizikinės-mechaninės savybės;Smulkinimas;Silage;Technologies;Vibratory thickening;Container receptacle;Energetic-purpose plants;Traditional grasses;Topinambours;Sunflowers;Physical-mechanical characteristics;Chopping
Abstract: Tyrimų objektai - žolės silosas, jo gamybos technologija, silosuojamos masės vibracinis sutankintuvas, jo darbo įvertinimas; tradicinių žolių ir topinambų bei saulėgrąžų stiebų fizikinės-mechaninės savybės, jų smulkinimas, džiovinimas, energetinių augalų ruošimo kurui technologinis vertinimas. Tyrimų tikslas - įvertinti siloso tankinimo vibraciniu metodu procesą ir pasiūlyti siloso gamybos technologiją panaudojant vibracinį žolės tankinimo įrenginį, taip pat įvertinti žolinių augalų auginimo, nuėmimo ir dorojimo racionalias technologijas bei techniką ruošiant biomasę energetinėms reikmėms. Mokslinis tiriamasis darbas susideda iš dviejų dalių: žolinių augalų ruošimo pašarui ir kurui įvertinimo. ŽOLINIAI AUGALAI PAŠARUI. Analitinėje dalyje ažvelgti smulkintos žolės tankinimo metodai bei priemonės, pateikta žolės vibracinio metodo sampranta, išanalizuotos birių elastingų medžiagų tankėjimo hipotezės ir įvertinti žolės tankinimo modeliai, pagrįsta siloso saugykla nedideliam ūkiui. ŽOLINIAI AUGALAI KURUI. Analitinėje dalyje apžvelgtos energetinių augalų auginimo Lietuvoje perspektyvos, atliktas tradicinių žolių auginimo ir naudojimo kurui technologinis įvertinimas, apžvelgta stambiastiebių energetinių augalų auginimo ir naudojimo kurui patirtis Lietuvoje ir užsienyje, atliktas šių augalų auginimo ir kuro ruošimo technologijų kokybinis-energetinis vertinimas
The object of the researches - grass silage, the technology of it's production, vibratory thickener, the evaluation of it's work; physical-mechanical characteristics of traditional grasses and stems of topinambuors and sunflower, their chopping and drying, the technological evaluation of preparing the plants for fuel. The purpose of the researches - to evaluate the processes of silage thickening using vibratory method and to introduce the silage production technology using vibratory grass thickening device; to evaluate the technologies of growing, harvesting and gathering the herbaceous plants as well as technique to prepare biomass for energetic use. The scientific investigative work consists from two parts: the evaluation of preparation the herbaceous plants for feed and fuel. HERBACEOUS PLANTS FOR FEED. In the analytical part of the work the thickening methods and implements for chopped grass were reviewed, the conception of grass vibratory method was presented, the hypothesis of thickening powdery elastic material were analysed, the grass thickening models were evaluated, silage receptacle for small farm was substantiated. HERBACEOUS PLANTS FOR FUEL. In the analytical part of this work the perspectives of growing energetic purpose plants in Lithuania were reviewed; there were technologically evaluated the growing and usage of traditional grasses for fuel; the experience of growing and using for fuel the big-stem plants in Lithuania and abroad were reviewed; the qualitative-energetic evaluation of technologies for growing and preparing these plants for fuel was done
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85138
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.78 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

112
checked on Dec 9, 2020

Download(s)

14
checked on Dec 9, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.