Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85137
Type of publication: Mokslo tiriamųjų darbų, projektų ir kitos ataskaitos / Reports of science exploratory works and projects (K4c)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Žaltauskas, Algirdas;Rutkauskas, Gvidas;Juodvalkienė, Aurelija
Contributor(s): Genutis, Algirdas
Title: Augalinės biomasės kuro ir jo degimo režimų mažos galios katilų kūryklose tyrimas [Rankraštis] : baigiamoji mokslinio tyriamojo darbo ataskaita, 2003 m
Extent: 31 lap. : 16 pav., 9 lent
Publishing data: [Raudondvaris]
Date: 2003
Keywords: Biokuras;Biokuro energetinės charakteristikos;Degimo procesas;Degimo dujų emisija;Biofuel;Energetic characterisation of biofuel;Burning process;Burning gas emission
Abstract: Tyrimų objektai - įvairių augalų biokuro elementinė sudėtis, biokuro energetinės charakteristikos, degimo produktų emisija. Tyrimų tikslas - apibendrinti augalinės biomasės cheminės sudėties ir degimo šilumos tyrimų duomenis ir įvertinti energetinių augalų brandos įtaką biomasės degimo šilumai bei deginimo režimų įtaką degimo temperatūrai ir kenksmingų medžiagų emisijai dūmais. Darbe analitiškai išnagrinėta energetinių žolių ir šiaudų elementinė sudėtis, jos kaita įvairiais augalų brandos etapais. Šio kuro rūšies elementinės chaminės sudėties analizė įvertina jų įtaką ir charakterį degimo procesui ir išmetamų dujų emisijai. Cheminės kinetikos metodas sudaro prielaidas aprašyti degimo proceso metu vykstančias oksidacijos ir elementų jungties reakcijas. Eksperimentiškai nustatyta augalų brandos, jo paruošimo, meteorologinių reiškinių poveikio, jų rūšies įtaka kuro enetrgetinėms charakteristikoms, degimo proceso rodikliams
The objects of the research are the constitution of elements of various plants biofuel, energetic characterisation of biofuel, burning products emission. The purpose of the research is to summarise the data from researches of chemical composition of vegetative biomass and data from burning heat researches, as well as to evaluate the influence of energetic purpose plant ripeness over burning temperature and over noxious material emission in smoke. In this paper it is analytically investigated constitution of elements of enetgetic purpose plants and straws, its alternation during various plant ripeness stages. The analysis of this fuel type constitution of elements evaluates their influence and characteristic over burning process and oxidation which during burning process, as well as element connection reactions. It was experimentally established that plant ripeness and its preparation, effect of metrology phenomenon, and influence of this type over fuel energetic characteristic and burning process rates
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85137
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.06 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

8
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.